Skip to main content

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Naše cíle a poslání

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

HISTORIE

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, vzor v britském sdružení TAMBA a vlastní zkušenost vedly v roce 1995 zakladatelku Kláru Vítkovou Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

Výroční zpráva 2007

Naše poslání

Pomoc a podpora rodin s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle
• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů