Skip to main content

Národní týden manželství

Připomeňme si, že o manželství je třeba pečovat

Každý rok v týdnu Valentýna (14.2.) je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah.

Oddechový víkend pro maminky v Jedlové 2003

Ve dnech 24.-26.1.2003 se konal již 8. víkend pro "maminy", kterého se zúčastnilo 21 maminek z celé ČR.

30.11.2002 byl slavnostně otevřen Klub dvojčat v Třebíči

30.11.2002 se uskutečnilo slavnostní založení Klubu dvojčat v Třebíči, kterého se zúčastnilo celkem 27 rodin s dětmi, dohromady asi přes sto osob. Z Městského úřadu v Třebíči přišel místostarosta a tiskový mluvčí, setkání se těšilo i velkému zájmu médií.

Bližší informace o třebíčském Klubu dvojčat se můžete dozvědět od paní Vašinové a Machátové.

21.9.2002 se ve Zlíně uskutečnilo už 6. setkání dvojčat a vícečat

Setkání se konalo v Mateřském centru Malenovice a organizačně jej připravila paní Ivana Pilátová z Klubu dvojčat Zlín. 

1. setkání dvojčat na Červeném hrádku (červen 1997) - Dojmy ze setkání

Na tuto kuriózní akci se přihlásilo 234 dvojčat - párů. Nejstarším bylo 84 let , nejmladším 6 týdnů.K poctě pořadatelů nutno říci, že organizaci zvládli skvěle, za což jim patří dík. Myslím, že tento počin byl velkým přínosem pro všechna zúčastněná dvojčata i pro nás rodiče dvojčat, neboť jsme se dozvěděli více o prožívání a problémech "dvojčatovství".

Zpráva ze srpnové dovolené v Jedlové 2002

Průběh týdne :

Jedlová 2010

Ve dnech 14. - 21. srpna se konala již tradiční dovolená v Jedlové v Orlických horách. Pro všechny děti byl připraven program - olympiáda, noční stezka odvahy, karneval a pro ty nejmenší různé výtvarné a rukodělné práce, kterých se zúčastnili i mnozí rodiče.