Skip to main content

Jak zakládat a vést Kluby dvojčat a vícečat - duben 2003

V neděli 27.4.2003 se konalo 1. školení Jak efektivně zřizovat a vést Kluby dvojčat a vícečat 1. školení - Jak efektivně zřizovat a vést Kluby dvojčat a vícečat - Zápisnica

Zúčastnění: Klára Rulíková, Jitka Cvejnová, Petra Šrámková, Hana Straková, Ivana Hudečková, Jana Vašinová, Natália Martínková + 2

1. poradna pro dvojčata při MC Barrandov - 2002

V dubnu 2002 jsme slavnostně otevřeli 1. poradnu Klubu dvojčat a vícečat v prostorách Mateřského centra Barrandov (Werichova 981, Praha 5)
Pozvání na slavnostní otevření přijal i Jan Potměšil, držitel ceny Thálie za rok 1996, který přečetl povídku Radoslava Nenadála "Vezmeme si háčko" o závislosti jednovaječných dvojčat-žen ve středním věku.

Vánoční besídka Barrandov

21.12.2002 se uskutečnila vánoční besídka pražského klubu dvojčat v MC na Barrandově. Ač nemoci sklátily řadu našich aktivních maminek, přesto se na besídku dostavilo celkem pět rodin. Atmosféra byla příjemná, při vánočních koledách a cukroví si maminky oddechly od předvánočního shonu a příjemně poklábosily.

Sbírka brýlí 2003

V listopadu jsme odevzdali MUDr. Zobanové na oční oddělení brýle, které jsme od vás získali v rámci vyhlášené sbírky (nejvíce brýlí přinesla paní Štemberová a Kaňková, za což jim patří srdečný dík). Celkem jsme předali 39 párů brýlí!! Brýle budou rozdány sociálně slabým (do dětských domovů, uprchlíkům, apod.).

Přednáška pro budoucí rodiče dvojčat v Motole

V minulém roce se uskutečnily dvě přednášky pro budoucí rodiče dvojčat přímo v Motolské nemocnici. Počítáme s tím, že tuto aktivitu budeme provozovat i nadále. Během loňského roku se na přednášky dostaviulo celkem dvanáct budoucích rodičů dvojčat.

7. Valná hromada Klubu dvojčat a vícečat

V rámci víkendu pro maminky se 25.1.2003 konala valná hromada za účasti členů z různých koutů republiky. Pro všechny, kteří mají zájem o naši činnost, předkládáme zápis z jednání valné hromady.
Zápis ze 7. VALNÉ HROMADY KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT

Datum : 25. ledna 2003
Místo konání : Deštné-Jedlová v Orlických horách

Společná Mikulášská dovolená 2002

30.11.-7.12.2002 se konala další z osvědčených Mikulášských dovolených. Počasí nám sice moc nepřálo, po sněhu nebylo ani památky, přesto se zde sešlo celkem 24 dětí s rodiči.