Skip to main content

O NÁS

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty, z.s.

Naše cíle a poslání

 • poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech prostřednictvím přednášek, publikací, letáků, Zpravodaje, osobních kontaktů a individuálního poradenství,
 • iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů,
 • zakládat a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností,
 • zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty,
 • tvorba a udržování databáze zkušeností, informací a kontaktů rodin s vícerčaty.


Historie

Založení Klubu dvojčat a vícerčat

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů (o těhotenství, porodu, kojení, vývoji a výchově dvojčat a vícerčat) a vzor v britském sdružení TAMBA vedl v roce 1995 k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

 

Vznik Centra pomoci rodinám s vícerčaty

Klub dvojčat reaguje na potřeby těchto rodin, škála služeb vyplývá z jejich požadavků. Postupem času získává Klub mnohem širší poslání, problémy, které se začaly odkrývat, vyústily v potřebu profesionálního zázemí. Proto se v lednu 2007 otevírá Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. V kontaktním centru je poskytováno jak sociální, tak odborné poradenství laktační, pedagogické, psychologické i výchovné.

Vznik poboček po celé republice

Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Od roku 1997 vznikají pobočky po celé republice a každý rok se připojují další.

Současnost

Počet rodin s dvojčaty a vícerčaty i v souvislosti s umělým oplodněním stále stoupá. Každé vícečetné těhotenství a porod je však rizikový. Dvojčata se rodí zpravidla předčasně a dvojče B (druhé porozené) má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí. To staví rodiče dvojčat a vícerčat do náročných psychických, fyzických i sociálních situací.

V současné době máme evidovaných téměř 600 rodin ochotných podělit se o své zkušenosti a kolem 50 poboček po celé republice.

Činnost

Pracujeme s dvojčaty a vícerčaty, jejich sourozenci, rodiči i prarodiči. Dlouhodobě se komplexně zabýváme problémy spojenými s výchovou a vývojem dětí, školním obdobím, postavením těchto rodin ve společnosti, legislativou spojenou s touto tematikou.

 • Pořádáme pravidelný cyklus přednášek pro nastávající maminky i jejich partnery a rodiče.
 • Pořádáme tematické přednášky dle požadavků. 
 • Zajišťujeme individuální poradny laktační, výchovné, pedagogické aj.
 • Zakládáme a metodicky vedeme pobočky klubu dvojčat po celé republice.
 • Velmi oblíbené jsou společné víkendové i týdenní akce, kde se staráme o program dětí i rodičů.
 • Provozujeme webové stránky, kde bezplatně mimo jiné funguje individuální Internetová poradna, Inzerce pro rodiny vícerčat a Diskuzní forum, průběžně máme kolem 1600 přístupů denně.
 • Vydáváme publikace na téma dvojčat a vícerčat.
 • Od roku 2008 půjčujeme profesionální odsávačky mateřského mléka.
 • Pomáháme studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných prací a diplomových pracích zabývají tématem dvojčat a vícerčat (viz Podmínky zveřejňování soukromých iniciativ na webových stránkách Centra pomoci rodinám s vícerčaty http://www.dvojcata.org/burza_informaci_vyzkumy)
 • Spolupracujeme na výzkumech s tématem dvojčat a vícerčat (viz Podmínky zveřejňování soukromých iniciativ na webových stránkách Centra pomoci rodinám s vícerčaty http://www.dvojcata.org/burza_informaci_vyzkumy)
 • Spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, s Humanitárním sdružením C.I.D, s o.s. Nedoklubko (nedonošené děti), Domem dětí a mládeže na Praze 5 a místní radnicí.