Skip to main content

Ztráta dvojčete

Posted in

Dobrý den všem.

Prosím o pomoc a sdílení, provádím výzkum o prožívání ztráty u dvojčat, respektive u dvojčete bez dvojčete. Jedná se o velmi diskrétní a respektující výzkumný projekt. Pokud jste jedním z dvojčat, které přežilo své dvojče, případně někoho s takovou zkušeností znáte, řekněte mu, prosím, o tomto projektu a jeho účelu.

Hledám respondenty pro můj výzkum v rámci Mgr. závěrečné práce zaměřené na fenomén ztráty u dospělých dvojčat.
Jedná se o kvalitativní studii, jejímž cílem je zmapovat a popsat, jak dospělá dvojčata (v období střední a starší dospělosti, tedy ve věku zhruba od 30 let, nejméně od 25 let) vnímají a prožívají ztrátu svého dvojčete, a jaký měla tato ztráta dopad na jejich vnitřní život a fungování v dalším životě.

Pro svůj výzkum hledám možné respondenty - pozůstalá dvojčata, bez ohledu na to, zda jedno nebo dvojvaječná. Vzhledem k obtížnosti tématu, jejich hledání není snadné, proto se obracím také sem. Bohužel, v ČR jsem zatím nenašla žádnou podpůrnou nebo svépomocnou skupinu zaměřenou právě na dvojčata. Mým cílem je tedy kromě zpracování kvalitativní studie zprostředkovat těmto lidem kontakty na jiné, v podobné situaci, aby mohli svou zkušenost v případě potřeby a zájmu sdílet a tím si vzájemně pomoci.

V případě, že jste pozůstalým dvojčetem, nebo někoho takového znáte, prosím kontaktujte mě na mail

dvojcata-2017@seznam.cz

nebo na FB: skupina: Dvojčata bez dvojčat

Děkuji za Váš čas a jakékoli doporučení.

Eva Dudková
Mgr. studium psychologie,
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci