Skip to main content

Den dětí nejen pro dvojčátka a vícerčátka - V. ročník

Klub dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje pořádal již pátým rokem Den dětí, který se tentokrát konal 2. června na farmě Rudolec. Tento den byl určen nejen dvojčátkům a vícerčátkům, ale i jejich sourozencům, příbuzným a všem dětičkám, které rády slaví tento svátek.
Počasí nám přálo, sice nebylo moc velké teplo, ale nepršelo, a tak si dětičky mohly užívat naplno.
My organizátoři jsme se sešli na farmě už v 10 hodin, abychom vše připravili. Vybalili jsme 3 plná velká auta dárečků, odměn pro děti, a vše potřebné na soutěže.
Stavěli jsme altány, které jsme vyzdobili fotkami a informacemi o Klubu dvojčat.
Na čerstvě posekané louce, kterou pro nás připravil pan Buriánek, jsme rozmístili jednotlivá stanoviště, kde se později pořádaly soutěže.
Celá akce vypukla ve 13 hodin, kdy se začaly scházet děti v doprovodu rodičů, babiček, dědečků a tetiček. Všichni příchozí se zapsali, děti dostaly na uvítanou koblížek, džusík a drobné dárečky a ani dospělí nepřišli zkrátka. Každý si odnášel minerálku, hrneček a DVD.
Poté se děti rozprchly na louku, kde si na jednotlivých stanovištích mohly zaskákat v pytlích, házet kroužky, chodit na chůdách, skákat na hopsa míčích, přejít „bažiny“, zahrát si na Popelku a jiné soutěže. Hezké bylo, že i rodiče nezůstali pozadu a dětem úžasně pomáhali,
či dokonce v nějakých disciplínách soutěžili za ně. Po soutěžích si děti mohly zastřílet ze vzduchovky na terč nebo na lízátko, vybarvit si hrneček či si nechat namalovat na obličej krásný obrázek.
Každý, kdo odevzdal kartičku s razítky za splněné úkoly, dostal krásnou odměnu a samozřejmě nechybělo ani losování o krásné ceny.
Celé odpoledne měly děti možnost povozit se na koních a prohlédnout si farmu i zvířátka. Nechyběly ani dobrůtky na grilu z vlastní výroby Rudolecké farmy.
Sešlo se na 80 dětí nejen z Karlovarského kraje, ale přijela i dvojčátka z Prahy a z Kadaně.
Dle ohlasů byli všichni spokojeni a věříme, že se zde za rok opět sejdeme.
Velký dík patří farmě Rudolec, manželům Buriánkovým, paní Hance Jiráskové s koníčkem Lenym, paní Helče Jaborníkové s koníčkem Mailou, Karlovarskému kraji za podporu, Karlovarským minerálním vodám, a.s., pekárně Pekosa Chodov, všem sponzorům, kteří nás pravidelně podporují a samozřejmě všem, kteří s organizací celé akce pomáhali.

Přiložené dokumenty: