Skip to main content

Podmínky zveřejňování soukromých iniciativ na našich webových stránkách

Podmínky zveřejňování soukromých iniciativ na webových stránkách Centra pomoci rodinám s vícerčaty

1. Žadatel kontaktuje a seznámí vedení CP se svým záměrem využít webové stránky CP
2. Informuje vedení CP o účelu využití stránek CP (komerční účely, vědecké účely, populárně-naučné účely apod.)
3. Po dohodě s vedením CP zájemce pošle svůj příspěvek na e-mailovou adresu CP
4. V případě schválení vedením CP bude uzavřena ústní nebo písemná dohoda o konkrétních podmínkách využití webových stránek CP