Skip to main content

Perinatologická a intermediární centra v ČR

V současné době je po celé ČR celkem 12 perinatologických a 6 intermediárních pracovišť.

Perinatologická centra zajišťují péči o novorozence v plném rozsahu, disponují plně vybavenými jednotkami intenzivní a resuscitační péče, kde se soustřeďují na nejzávažnější neonatální patologické a nezralostní stavy v rámci regionu.

Fakultní nemocnice Motol, Praha 5
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2
Ústav péče o matku a dítě, Praha 4
Nemocnice Most, p. o., Most
Masarykova nemocnice v Ústí n. L., p. o., Ústí nad Labem
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Nemocnice, České Budějovice
Fakultní nemocnice, Plzeň
Fakultní nemocnice Brno, Brno
Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava Poruba
Fakultní nemocnice, Olomouc 5
Baťova krajská nemocnice Zlín, Zlín

Intermediární centra řeší patologické a nezralostní stavy od dokončeného 32. týdne gestace; jedná se o stavy, které nevyžadují intenzivní péči.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 4
Nemocnice Karlovy Vary, Karlovy Vary
Krajská nemocnice Liberec, Liberec 1
Nemocnice, Písek
Nemocnice Kladno, Kladno
Krajská nemocnice, Pardubice (Sekce, 2007–2011).

Díky práci těchto center dosahuje Česká republika v péči o předčasně narozené, nemocné či jiné rizikové novorozence dlouhodobě vynikajících výsledků.