Skip to main content

Výroční zpráva 2010

Naše cíle a poslání

Podpora rodin s dvojčaty a vícerčaty a jejich postavení ve společnosti v rámci celé České republiky. Zprostředkovávání a posilování vzájemné komunikace, informovanosti a spolupráce mezi těmito rodinami, podpora jejich integrace do společnosti, snaha o zamezení sociálního vyloučení rodin.
Naše hlavní činnosti
• poskytovat rodinám s dvojčaty a vícerčaty informace o dvojčatech a vícerčatech prostřednictvím přednášek, publikací, letáků, Zpravodaje, osobních kontaktů a individuálního poradenství
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• zakládat a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícerčaty
• tvořit a udržovat databáze zkušeností, informací a kontaktů rodin s vícerčaty
• zprostředkovávat komunikaci mezi svépomocnými skupinami rodin
• navazovat, udržovat a rozšiřovat spojení s ostatními světovými organizacemi věnujícími se potřebám dvojčat a vícerčat
• poskytovat a rozvíjet podmínky k dosažení výše uvedených cílů

Založení Klubu dvojčat a vícerčat
Snad každá budoucí maminka se chce dozvědět co nejvíce informací o těhotenství, porodu, kojení a vývoji a výchově svého budoucího dítěte. V současné době má možnost vybrat si ze spousty knížek s těmito tématy. V jiné situaci je ale maminka, která očekává narození více potomků najednou. Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů a vzor v britském sdružení TAMBA vedl v roce 1995 k založení prvního Klubu dvojčat a vícerčat v České republice

Vznik Centra pomoci rodinám s vícerčaty
Postupem času získává Klub dvojčat a vícerčat mnohem širší poslání, problémy, které se začaly odkrývat, vyústily v potřebu profesionálního zázemí. Proto se v lednu 2007 otevírá Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. V kontaktním centru je poskytováno jak sociální, tak odborné poradenství laktační, pedagogické i výchovné a jsou zde pořádány i přednášky pro budoucí rodiče vícerčat.

Vznik poboček po celé republice
Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Od roku 1997 vznikají pobočky po celé republice a každý rok se připojují další. V současné době je to 45 poboček.

Webové stránky – www.dvojcata.cz
Fungují již sedm let a letos byly modernizovány. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskuzní fórum a anonymní internetovou poradnu, kde odpovídají odborníci na daná témata.. Diskuzní fórum průběžně upravujeme a rozšiřujeme o témata, která rodiny s dvojčaty nejvíce zajímají. Denně kontaktuje naše stránky kolem 1300 uživatelů.

V roce 2010 došlo ke změně názvu organizace na:
Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat, o.s. Obě části názvu se mohou používat i samostatně.

ROK 2010

A. Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Provoz poradny je v bezbariérových prostorách v Matoušově 18, v Praze 5, kde pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty zajišťujeme:
Poradenství – laktační, psychologické, pedagogické a rodinné, na požádání zajišťujeme i individuální poradenství.
Půjčování odsávaček mateřského mléka
Aktivity – Práce se svépomocnými skupinami a jejich organizace a metodické vedení; pravidelné programy (výtvarné, sportovní, kulturní...) v rámci svépomocných skupin
Poskytování a výměnu informací – provoz webových stránek; odpovědi na dotazy v internetové poradně a sledování diskusního fóra; knihovna a prodej publikací.
Přednášková činnost – tematické přednášky nejen se zaměřením na specifika vývoje a výchovy vícerčat
Publikační činnost – příprava, vydání a distribuce dvou Zpravodajů klubu dvojčat a vícečat, o.s. ročně, a vydávání aktuálních odborných brožur
Akce – příprava a realizace rodinného ozdravného pobytu, VI. srazu dvojčat v Boskovicích, relaxačního víkendu pro maminky, relaxačního víkendu pro rodiče (partnery).

Počet uživatelů (rodin) projektu:
poradenství osobní (individuální poradna) – 87 rodin
svépomocné skupiny (účastníci programu) – 550 rodin
společné akce (týdenní a víkendové) – 250 rodin
telefonické, osobní a elektronické konzultace – 900 kontaktů

Další akce:
v lednu 2010 se konal tradiční a oblíbený relaxační víkend pro maminky v Jedlové – Deštné v Orlických horách.
Klub dvojčat a vícerčat se opět zapojil do hnutí Národního týdne manželství besedou na téma „Manželství a tradiční rodina“. Všichni víme, jak je těžké udržet si dobré manželství, s dvojčaty je to ještě těžší, neboť děti nám často zaberou veškerý volný čas. Proto je dobře se nad fungujícím manželským vztahem zamyslet alespoň jeden týden v roce

Zúčastnili jsme se výzvy „Praha bezbariérová“, která se snaží odstranit bariery v pražské MHD nejen pro vozíčkáře, ale i pro maminky s kočárky zejména s ohledem na šířku kočárků pro dvojčata.
Spolupracujeme s radnicí Prahy 5 a DDM na Praze 5
V dubnu se v Žižkovské sokolově opět konala velmi oblíbená burza pro dvojčata.
V dubnu 2010 se konala Návštěva vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích.
Jako obvykle proběhly v pobočkách Klubu dvojčat pravidelné jarní a podzimní burzy, které se staly jednou z nejoblíbenějších akcí pro organizované i neorganizované rodiny s dvojčaty.
V červnu 2010 se konal již 6. Sraz dvojčat a vícerčat ve Westernovém městečku u Boskovic. Sešlo se zde téměř 80 párů dvojčat (včetně dvou rodin s trojčaty) nejrůznějšího věku a z nejrůznějších koutů republiky.
Srpnová rodinná dovolená s denním táborem v Jedlové v Orlických horách se opět vydařila. Letos si program užilo přes 20 rodin s vícerčaty a 17 dětí denní tábor pod vedením zkušených vedoucích..
V říjnu se Klub dvojčat a vícečat, o.s. představil v rámci týdne neziskových organizací na Praze 5. Počasí opět příliš nepřálo, ale ve stanu před kostelem sv. Václava na Smíchově jsme vítali návštěvníky a zájemce o naše služby.
Již tradičně se maminky dvojčat v Praze schází každé první pondělí v měsíci od 20 hod. v restauraci-kavárně Aston, nedaleko Centra pomoci rodinám s vícerčaty. Maminky dvojčat různého věku si zde pročistí hlavy, navzájem si poradí, najdou zde inspiraci a podporu, prostě poklábosí s lidmi, kteří si společně rozumí.
Spolupracujeme s Asistence,o.s., která se dlouhodobě zabývá prosazením bezbariérovostí MHD i dalších veřejných prostor. Podílíme se zejména na činnosti spojené s bezbariérovým cestováním nejen pro vozíčkáře, ale i pro kočárky pro dvojčata, pro které jsou bezbariérové cesty, vzhledem k jejich rozměrům, nepoužitelné.

B. Bude nás víc

Cyklus přednášek
1. přednáška se zabývá těhotenstvím, vývojem a výchovou dvojčat (trojčat).
2. přednáška o rizicích předčasného porodu a co dělat, když se rodina v této situaci octne
3. přednáška se zabývá významem kojení dvojčat (trojčat), s důrazem na praktický nácvik poloh při kojení.
4. přednáška představuje zdravý život rodiny

Počet uživatelů projektu:
počet absolventů seminářů a přednášek – 200
poradenství osobní (individuální poradna) – 80telefonické, elektronické a osobní konzultace (kontakty) – 270

ZÁMĚRY NA ROK 2011

V roce 2011 bude Centrum pomoci rodinám s vícerčaty, Klub dvojčat a vícečat, o.s. pokračovat a rozvíjet projekty:
Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů – laktační, pedagogické a psychologické poradenství, podpora rodin v tíživých situacích, pořádání denních, víkendových i týdenních akcí pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, půjčování odsávaček mateřského mléka a dalších výrobků pro těhotné a kojící matky atd.
Bude nás víc – pořádání přednášek pro budoucí rodiče a rodiny dvojčat a vícerčat se zaměřením na specifika vývoje a výchovy dvojčat a vícerčat.
Tématické přednášky – dle požadavků a potřeb rodin
Organizace tradičních akcí – srazu dvojčat a vícerčat, víkendových akcí a týdenních pobytů pro rodiny s dětmi, konání burz
Publikační činnost na téma dvojčat a vícerčat.
Podpora výzkumu v oblasti vícerčat, spolupráce při tvorbě diplomových a jiných prací na toto téma.
Informovat laickou i odbornou veřejnost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícerčaty.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ V ROCE 2010

Výkonný výbor :
Gabriela Vítková – předsedkyně, statutární zástupce
Barbora Dvořáková Kulhánková – členka výboru
Mgr. Lucie Schlaichertová – členka výboru

Kontrolní komise :
Blanka Janečková
Mgr. Štěpánka Kaňková

Volby proběhly na Valné hromadě Klubu dvojčat a vícerčat, o.s. v srpnu 2010.

V ROCE 2010 V KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT, O.S. PRACOVALI:

Pavla Kovářová – vedení Centra pomoci, webové stránky
Gabriela Vítková – přednášky a poradenství - výchova a vývoj, akce
Lucie Schlaichertová – přednášky a poradenství – laktace, zapůjčování pomůcek pro těhotné a kojící
Lenka Hanušová – přednášky a poradenství - výživa
Milada Matoušová – přednášky a poradenství - předčasně narozené děti

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

NÁKLADY 2010 CELKEM
501 Spotřeba materiálu 67 083 Kč
502 Energie 12 023 Kč
503 Voda, teplo 12 444 Kč
511 Opravy a udržování 3 494 Kč
512 Cestovné 2 414 Kč
518 Telefon, nájem, služby, účetní atd. 155 254 Kč
518 Ostatní služby 239 186 Kč
52x Mzdové náklady, soc. zdrav. pojištění 607 756 Kč
54x Jiné ostatní náklady 4 783 Kč
1 104 437 Kč

VÝNOSY 2010 CELKEM
Tržby za materiál 15 015 Kč
Tržby z prodeje služeb 376 008 Kč
Tžby za zboží 17 113 Kč
Ostatní výnosy 207 Kč
Přijaté dary 10 000 Kč
Přijaté členské příspěvky 18 960 Kč
691 Provozní dotace 610 761 Kč
1 048 064 Kč

NÁKLADY 1 104 437 Kč
VÝNOSY 1 048 064 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -56 373 Kč

V roce 2010 provedl Finanční úřad v Klubu dvojčat a vícečat,o.s. kontrolu a nebyly shledány žádné nedostatky.

POBOČKY KLUBU DVOJČAT A VÍCERČAT, O.S.

V roce 2010 měl Klub dvojčat a vícečat, o.s. pobočky ve 45 městech. V tomto roce byl na webu dvojčat zřízen přímý vstup poboček, aby se zjednodušila a zrychlila vzájemná informovanost v místě klubu i po celé republice.
Kluby dvojčat jsou pořádány v rámci DDM, mateřských, komunitních a rodinných center a vedou je rodiče dvojčat jako svou dobrovolnou činnost v rámci komunity.

SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, občanským sdružením rodičů nedonošených dětí Nedoklubko, DDM na Praze 5, Mateřskými, komunitními, rodinnými centry a internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. Pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat.

PODĚKOVÁNÍ

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutou dotaci ve výši 610 761 Kč.
• Děkujeme panu Petru Koutovi za sponzorský dar ve výši 10 000 Kč.

• Děkujeme mateřským, rodinným a komunitním centrům a dalším organizacím, které poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícerčat.
• Děkujeme všem, kteří šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a vícerčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří všem rodičům, kteří aktivně vedou regionální pobočky klubu.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty,
Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Matoušova 18, 150 00 Praha 5
klub@dvojcata.cz