Skip to main content

Stále chybí výzkumy na téma...

Zajímá nás nejen pohled psychologa, ale i lékaře, pedagoga a logopeda. Zcela chybí podchycení problematiky z pohledu sociální práce v regionu České republiky. Většina výzkumů se zabývá pouze jednovaječnými dvojčaty, kterých je necelá 1/3 všech dvojčat, zatímco dvojvaječných dvojčat neustále přibývá.

Témata:
 Dvojčata a jejich sourozenci – psychologie
 Prarodiče dvojčat
 Rodina s dvojčaty a trojčaty – sociální práce
 Dvojčata v historii – historie, kulturní antropologie
 Dvojčata v MŠ – pedagogika
 Dvojčata v ZŠ – pedagogika
 Trojčata
 Dvojčata, trojčata – logopedie
 Dvojčata, trojčata, SPU – pedagogika
 Osamělý rodič s dvojčaty – psychologie, sociální práce
 Dvojčata s jedním (nebo oběma) rodiči cizinci –
logopedie, psychologie
 Rodič z dvojčat
 Dvojčata v seniorském věku
 Dvojvaječná dvojčata
 Úmrtí dvojčat (dvojčete) v prenatálním a raném postnatálním věku – lékařství, psychologie