Skip to main content

Soutěžení mezi dvojčaty

Konkurence, soutěžení  mezi dvojčaty

Stupeň podobnosti mezi dvojčaty se liší od dvojčat, která se oblékají a mluví stejně až do pozdního věku, až po dvojčata, která jdou svou vlastní úplně odlišnou cestou životem. Dvojčata, která jsou stejně oblékána nebo která jsou vedena ke stejným koníčkům, cítí potřebu zdůraznit svou odlišnost, aby se utvrdila v tom, že jsou dvě odlišné osobnosti.

Soutěžení mezi dvojčaty se objevuje velice brzy. Hlavním zdrojem soutěžení je rodičovská pozornost. V pozdějším životě se dvojčata snaží pěstovat odlišné koníčky, aby se vyhli konkurenci, které mezi nimi vytváří nežádoucí hranice. A tady je druhá strana mince: „Některé snahy o odlišení se (oblečení, zájmy), které mají vést k vyhnutí se soutěžení mohou vlastně vést k rozvoji soutěživých pocitů, zvláště přinášejí-li tyto diferenciační prvky ocenění, uznání nebo další odměny.“ Prostě vztah mezi odlišováním se a konkurencí je vzájemný a složitý. Samozřejmě školy mají určitý vliv na zprostředkování diferenciace a konkurence mezi dvojčaty.

Mnoho amerických škol dává přednost rozdělení dvojčat do různých tříd a většina rodičů se ochotně přizpůsobuje.
Sama dvojčata dávají tomuto přístupu přednost (oddělené třídy po prvních letech školy).

Pro oddělené třídy jsou mmj. i tyto důvody:
1/ Jsou-li dvojčata v jedné třídě, jejich vystupování a práce jsou neustále srovnávány, což vede k žárlivosti a třenicím.
2/ Jsou-li v jedné třídě jednovaječná dvojčata, je to matoucí a složité pro učitele i spolužáky. Pro dvojčata je to skvělá příležitost pro různé podvody a lumpárny.
3/ Jsou-li dvojčata v jedné třídě, brání jim to vytvořit si své vlastní přátele (vždy jsou to přátelé obou), rozšiřovat vlastní horizonty, omezuje to jejich svobodu stát se osobností a rozvíjet
vlastní zájmy.

Vlastní zkušenosti dvojčat se liší a tyto zkušenosti je formují jako individuality. Otázka odlišnosti je pro dvojčata velice důležitá. Je velmi obtížné nalézt rovnováhu mezi touhou udržet si ono jedinečné pouto, které mezi dvojčaty existuje a přesto si nalézt a vymezit svou vlastní identitu a osobnost.