Skip to main content

Řeč dvojčat

Až u 40 % dvojčat (zvláště jednovaječných) se vyskytuje tzv. řeč dvojčat.

Vzniká z onomatopoických výrazů, z vlastních, vymyšlených slov a ze slov podobných jazyku dospělých, přizpůsobených momentálním možnostem dětí. Dvojčata si navzájem rozumějí a touto řečí komunikují, pro ostatní je většinou nesrozumitelná (občas maminky, nebo sourozenci, kteří jsou s dvojčaty v denním kontaktu, částečně některé významy slov pochytí).

Dosud není zjištěna příčina vzniku řeči dvojčat. Předpokládá se, že se na jejím vzniku podílí určitá izolovanost dvojčat (vystačí si samy) a opakování, porozumění a užívání zkomolených slov druhým dvojčetem, což vede k fixaci těchto slov. Studie ukazují, že dvojčata často špatně nesou, že jim okolí nerozumí.

Pro vyvarování se vzniku řeči dvojčat lze doporučit : neponechávat dvojčata sama sobě, umožnit jim kontakt s jinými dětmi, zvláště v prvních letech, hodně a správně na dvojčata mluvit a opravovat jejich špatnou výslovnost.