Skip to main content

Výroční zpráva 2008

HISTORIE

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, vzor v britském sdružení TAMBA a vlastní zkušenost vedly v roce 1995 zakladatelku Kláru Vítkovou Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.
Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).

Rodiny s dvojčaty hledají ve společných setkáních nejen útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, zcela odlišným od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, ale také podporu podobně obdařených maminek.

Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícerčat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji i s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat apod.

Pro maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat. V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat.

V roce 2002 a 2004 vyšla v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, první kniha o vývoji a výchově nazvaná „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“ autorky Kláry V. Rulíkové.

Již šest let fungují také webové stránky www.dvojcata.cz. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskusní fórum a anonymní internetovou poradnu. Diskusní fórum jsme v roce 2007 upravili a rozšířili o témata, která rodiny s dvojčaty nejvíce zajímají.

ROK 2008

A. Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Provoz poradny je v bezbariérových prostorách v Matoušově 18, v Praze 5, kde pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty zajišťujeme:

Poradenství – laktační, psychologické, pedagogické a rodinné, na požádání zajišťujeme i individuální poradenství.
Aktivity – práce se svépomocnými skupinami a jejich organizace a metodické vedení; pravidelné programy (výtvarné, sportovní, kulturní...) v rámci svépomocných skupin; půjčování profesionální odsávačky mateřského mléka.
Poskytování a výměnu informací – provoz webových stránek; odpovědi na dotazy v internetové poradně a sledování diskusního fóra; knihovna a prodej publikací.
Publikační činnost – příprava, vydání a distribuce dvou Zpravodajů klubu dvojčat a vícečat, o.s. ročně.
Akce – příprava a realizace rodinného ozdravného pobytu, IV. srazu dvojčat v Boskovicích, relaxačního víkendu pro maminky, relaxačního víkendu pro rodiče (partnery).

Počet uživatelů (rodin) projektu:
poradenství osobní (individuální poradna) – 85 rodin
svépomocné skupiny (účastníci programu) – 500 rodin
společné akce (týdenní a víkendové) – 123 rodin
telefonické, osobní a elektronické konzultace – 750 kontaktů

Další akce:
• I v roce 2008 vedla předsedkyně Klubu dvojčat a vícerčat, o.s. Klára V. Rulíková pravidelnou rubriku Dvojčata v časopise pro rodiny s dětmi Máma a já.
• Na přelomu roku 2007 a 2008 provedl Klub dvojčat screeningové šetření v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let. Cílem šetření bylo zjistit, co je důvodem pro umístění dětí z vícečetného těhotenství do těchto zařízení, a především, zda jsou děti do adopce (či pěstounské péče) umísťovány společně.
• 18. –20. ledna 2008 se konal tradiční a oblíbený relaxační víkend pro maminky. • Klub dvojčat a vícečat se opět zapojil do hnutí Národního týdne manželství, který proběhl v týdnu od 11.2.2008. V Centru pomoci se konalo posezení na téma Nejčastější manželské problémy rodin s vícerčaty a jejich řešení.
• 14.3.2008 pořádal Klub dvojčat a vícečat,o.s. ve spolupráci s Českým helsinským výborem přednášku s besedou na téma Syndrom odcizeného dítěte.
• 15.9.2008 od 18 hod. se konala přednáška MUDr. Věry Budkové na téma Homeopatie v pediatrii. • 19. –20.4. 2008 se konala Návštěva vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích.
• Jako obvykle proběhly v pobočkách Klubu dvojčat pravidelné jarní a podzimní burzy, které se staly jednou z nejoblíbenějších akcí pro organizované i neorganizované rodiny s dvojčaty.
• Zástupkyně Klubu dvojčat a vícečat, o.s se zúčastnily IX. Mezinárodní konference Asociace manželských a rodinných poradců ve Starých Splavech začátkem května 2008. Klára V. Rulíková zde měla přednášku na téma Specifické problémy rodin s dvojčaty.
• 13. –15.6.2008 se konal již 4. Sraz dvojčat a vícerčat ve Westernovém městečku Wildwest u Boskovic. Přes nepříznivou předpověď počasí se zde sešlo 70 párů dvojčat (včetně dvou rodin s trojčaty) nejrůznějšího věku a z nejrůznějších koutů republiky.
• Rodinná dovolená s denním táborem v Jedlové v Orlických horách Tentokrát s námi bylo hodně miminek, a tak jsme se přesvědčili o tom, že o další generace je postaráno. Vyšlo i celkem pěkné počasí, děti i rodiče se celý týden dobře bavili. Srpnová dovolená v Jedlové je zkrátka tradice, která stojí za to.
• V září roku 2008 vyšla v nakladatelství Computerpress kniha Dvojčata, autorky Kláry Rulíkové.
• Na podzim 2008 pořádal v Praze Klub dvojčat a vícečat, o.s. neformální setkání vedení poboček Klubu dvojčat a vícečat.
• Zástupkyně Klubu dvojčat Klára V. Rulíková přednášela o problematice kojení dvojčat a vícerčat na mezinárodní konferenci pořádané Národním laktačním centrem a Laktační ligou na začátku října v nemocnici Motol.

B. Bude nás víc

•Semináře

1. Seminář se zabývá těhotenstvím, vývojem a výchovou dvojčat (trojčat). 2. Seminář se zabývá zdravotním významem kojení dvojčat (trojčat), s důrazem na praktický nácvik poloh při kojení.

•Tematické přednášky

Témata vzešla z požadavků našich klientů (diskusní fórum na www.dvojcata.cz a z osobních a elektronických konzultací):
1.Výživa matky v době těhotenství a kojení dvojčat (trojčat).
2.Genetická specifika dvojčat např. určováním vaječnosti pomocí DNA, dědičností, pravděpodobností početí, genetickými profily dvojčat atd.
3. Dvojčata v pubertě, přednáška o tom, jak co nejlépe zvládnout toto složité období rodiny a jak předcházet konfliktům.
4. Moderní látkové pleny – ekologie v rodině. Nové, velmi vyhledávané téma o plenkách z moderně zpracovaných tradičních materiálů (kokosová a bambusová vlákna, bavlna, vlna...) a jejich výhodách proti těžko ekologicky zpracovatelným použitým jednorázovým plenám. V rámci této přednášky se řeší i další změny v domácnosti, které výrazně přispívají k ekologickému životu rodiny.

.Odborné brožury

Jak na nespavá dvojčata
Dvojčata a jejich sourozenci
Jsme prarodiči dvojčat a vícečat
Společná postýlka ano či ne
Role otce
Redukce u mnohočetného těhotenství

Počet uživatelů projektu:
počet absolventů seminářů a přednášek – 190
poradenství osobní (individuální poradna) – 50
telefonické, elektronické a osobní konzultace (kontakty) – 220

ZÁMĚRY NA ROK 2009

V roce 2009 bude Klub dvojčat a vícečat, o.s. nadále pokračovat v projektech:
Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů – laktační, pedagogické a psychologické poradenství, podpora rodin v tíživých situacích, pořádání denních, víkendových i týdenních akcí pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, půjčování odsávačky mateřského mléka atd.
Bude nás víc – pořádání přednášek pro budoucí rodiče a rodiny dvojčat a vícerčat se zaměřením na specifika vývoje a výchovy dvojčat a vícečat.
Jako novinku připravuje projekt Dvojčata dvojčatům pro rodiny s malými vícerčaty. Po vyškolení budou účastníci projektu pomáhat v rodinách s činnostmi, které vyžadují poměr 1 dítě : 1 „dospělý“.

SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, občanským sdružením rodičů nedonošených dětí Nedoklubko, DDM na Praze 5 a internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. Přeložili jsme Deklaraci práv dvojčat a vícerčat, se kterou jsme seznámili členy Klubu a je k dispozici v Centru pomoci. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat. Klub dvojčat a vícečat, o.s. je členem Sítě MC v ČR a mezinárodní sítě MINE.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ V ROCE 2008

Výkonný výbor :
Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
Gabriela Vítková – místopředsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
Od 1.11.2008 byla výkonem funkce předsedkyně pověřena místopředsedkyně Gabriela Vítková.

Kontrolní komise :
Blanka Janečková
Mgr. Štěpánka Kaňková

Volby proběhly na Valné hromadě Klubu dvojčat a vícečat, o.s. v srpnu 2007.

V ROCE 2008 V KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT, O.S. PRACOVALI:

Mgr. Klára Rulíková – jako realizátorka projektů a lektorka
Gabriela Vítková – jako realizátorka projektů a koordinátorka dobrovolníků
Linda Holanová – jako administrativně-technická síla
Lucie Hörnerová – jako administrativně-technická síla a koordinátorka akcí
Mgr. Lucie Schleichertová – jako laktační poradkyně a lektorka
Světlana Borodavka – jako fundraiser

POBOČKY KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT, O.S.

V roce 2008 měl Klub dvojčat a vícečat, o.s pobočky ve 45 městech. Kluby dvojčat jsou pořádány v rámci DDM, mateřských, komunitních a rodinných center a vedou je rodiče dvojčat jako svou dobrovolnou činnost v rámci komunity.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Náklady
501 Spotřeba materiálu 62 797,30
5011 Spotř.mat.-drob.majet. 5 221,00
5012 Občerstvení 6 365,20
502 Spotřeba energií 13 072,07
504 Prodané zboží 59 652,50
511 Opravy a udržování 1 500,00
512 Cestovné 3 904,00
518 Ostatní služby 368 678,72
52 Mzdové náklady 448 134,00
549 Jiné ostatní náklady 5 236,47
582 Poskytnuté čl. příspěv. 1 000,0
Náklady celkem 975 560,76
Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb
268 766,0
604 Tržby za prodané zboží 35 842,0
648-9 Jiné výnosy – Úroky 4307,67
682 Přijaté dary 16 100,0
684 Přijaté členské příspěvky 28 250,00
691 Provozní dotace 655 090,0
Výnosy celkem
1 008 355,67

Hospodářský výsledek celkem
32 794,91.

V Klubu dvojčat a vícečat, o.s. úspěšně proběhly v roce 2008 kontroly MPSV a VZP.

PODĚKOVÁNÍ

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutou dotaci ve výši 431 000 Kč.
• Děkujeme MHMP za poskytnutou dotaci ve výši 190 000 Kč.
• Děkujeme panu Miloši Vítkovi za sponzorský dar ve výši 3 600 Kč.
• Děkujeme paní Ivě Šmídové za sponzorský dar ve výši 1000 Kč.
• Děkujeme panu Martinu Šťovíčkovi za sponzorský dar ve výši 2 500 Kč.
• Děkujeme firmě Boiron za sponzorský dar ve výši 2 000 Kč.
• Děkujeme rodině Kaňkových za darování skeneru.
• Děkujeme firmě Sýrárna na Andělu za pohoštění na setkání.
• Děkujeme firmě Tea shop – Čajový krámek za vynikající čaje pro účastníky přednášek.
• Děkujeme mateřským, rodinným a komunitním centrům a dalším organizacím, které poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat.
• Děkujeme všem, kteří šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří všem rodičům, kteří aktivně vedou regionální pobočky klubu a našim partnerům za trpělivost, kterou s námi mají.