Skip to main content

Výroční zpráva 2007

Naše poslání

Pomoc a podpora rodin s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle
• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
• vytvořit databáze zkušeností, informací a kontaktů
• organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie a současnost

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v lednu roku 1995 zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.
Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Dvakrát ročně pořádáme společné dovolené v Deštné-Jedlové, v roce 2007 jsme pořádali již třetí tábor pro dvojčata a jejich sourozence. V červnu 2007 jsme uspořádali 3. celorepublikový sraz dvojčat v Boskovicích, který se setkal s úspěchem jak ze strany dvojčat (sešlo se celkem 56 párů dvojčat a jedna trojčata), tak ze strany médií (regionální deníky, rozhlas, ČTK).
Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Na konci roku 2007 pracuje při mateřských centrech nebo DDM Klub dvojčat a vícečat ve 40 městech a obcích po celé republice.

Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat (v roce 2007 vyšlo již 22. a 23. číslo). V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již pět let fungují také webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskusní forum a anonymní internetovou poradnu. Diskusní fórum jsme v roce 2007 upravili a rozšířili o ta témata, která matky s dvojčaty nejvíce zajímají.
Nadále i v roce 2007 vede předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat Klára Rulíková pravidelnou rubrikou Dvojčata v časopise pro rodiny s dětmi Máma a já.
Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveny různé odborné brožury, které se věnují specifickým potřebám rodin s dětmi z vícečetných porodů. Tyto brožury jsou rozděleny do třech oblastí : zdravotní (Kojení, Redukce u vícečetného těhotenství, Feto-fetální transfůzní syndrom), psychologické (Role otce, Dvojčata a jejich sourozenci, Prarodiče dvojčat, Úmrtí dvojčete), a praktické (Cestování MHD v Praze, Společná postýlka, Jak na nespavá dvojčata). Obsah brožur je ve spolupráci s odborníky sestavován převážně ze zahraničních zdrojů, které jsou překládány na náklady Klubu dvojčat. Brožury a další materiály na požádání rodičům rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze, v Brně a v Olomouci pořádáme pravidelné přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat.
V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2002 a 2004 vyšla v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, první kniha o vývoji a výchově nazvané „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“.
Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a mezinárodní sítě MINE. Na valné hromadě Sítě MC, která se konala začátkem prosince 2007 byla do Kontrolní komise zvolena Klára Rulíková, předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat, která vykonávala fukci viceprezidentky Sítě MC (na tuto funkci k 31.7. rezignovala). V červnu se Klub dvojčat zapojil do akce Sítě MC – Táta dneska frčí výstavou fotografií na téma „Táta a já/my“, na podzim jsme se zúčastnili prezentace na Veletrhu pro rodinu ve smíchovském Národním domě.

Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, občanským sdružením rodičů nedonošených dětí Nedoklubko, DDM na Praze 5 a internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. Přeložili jsme Deklaraci práv a dvojčat a vícečat, se kterou jsme seznámili členy Klubu a je k dispozici v Centru pomoci. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat. V roce 2007 jsme se podíleli na výzkumu Vysoké školy zemědělské prováděném Bc. Ludvíkem Pincem zaměřeném na rozlišení pachů jednovaječných dvojčat.

Před dvěma lety Klub dvojčat připomínkoval zákon o hmotné nouzi a existenčním minimu. Podařilo se upozornit na minimální zvýhodnění rodin s dětmi narozenými současně a zvýšit koeficient, kterým se násobí sociální příplatek. Od ledna 2007 se sociální příplatek násobí koeficientem 1.22 (namísto dosavadních 1,1). Bohužel stále platí nesmyslné omezení pouze do tří let věku dětí. Na mejlový dotaz, proč je omezení pouze do tří let věku nám paní JUDr. Věra Hejhalová z odboru sociální politiky MPSV odpověděla : „…Omezené zvýšení sociálního příplatku na pouhé tři roky je z důvodu, že v počátku života je třeba mít vše vícenásobně, neboť v prvních třech letech života nemohou po sobě děti dědit. S přirůstajícím věkem se to srovná…“ Neuvěřitelné, ale buďme rádi alespoň za ono navýšení.

Během celého roku 2007 se 4 pracovnice Klubu dvojčat a vícečat účastnily projektu Práce a Praxe, který realizuje EDUCATION GALLERY, o.p.s. V rámci něho proběhl 5,5 měsíce trvající vzdělávací modul a zároveň tyto dobrovolnice nastoupily v Klubu na praxi na pozici školitelek. Od června vykonávaly praxi v Klubu dvojčat (na částečný úvazek).

V úterý 9. ledna 2007 proběhlo slavnostní otevření "Centra pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů" v Praze, kterého se zúčastnil i senátor Martin Mejstřík. Před třemi a půl lety městský úřad pro Prahu 5 nabídl k pronájmu prostory pro zřízení Centra pomoci. Po sehnání peněz na opravu a po roční rekonstrukci bylo centrum otevřeno. O otevření centra informovala 9.1.2007 Česká televize i TV Prima v hlavním zpravodajství a psaly o něm pražské deníky.
V Centru pomoci naleznou rodiče dvojčat a vícerčat každý všední den dopoledne základní informace o vývoji a výchově, mohou zde zakoupit materiály Klubu dvojčat a vícerčat a knihy o dvojčatech. Odpoledne se zde konají přednášky, cyklus pro budoucí rodiče a probíhá zde individuální poradenství (laktační, psychologické, pedagogické a sociální). Našim cílem je poskytnou pomoc nejen rodičům dvojčat a vícerčat, ale i dospívajícím a dospělým dvojčatům a také chceme pořádat setkání dvojčat seniorů.
Kromě pravidelného cyklu přednášek pro budoucí rodiče proběhly v Centru pomoci i další tématicky zaměřené přednášky. V roce 2007 se konala přednáška předního českého genetika, RNDr. Daniela Vaňka, PhD na téma genetika u dvojčat a přednáška MUDr. Aleny Hanzlové na téma Pneumokoková onemocnění a očkování proti nim.

V lednu a v březnu 2007 byly zástupkyně Klubu dvojčat a vícečat (Klára Rulíková, Marie Fejtková a Gábina Vítková) přijaty ministrem práce a sociálních věcí panem Petrem Nečasem. Řešili jsme nesrovnalosti v novém zákoně o sociálních službách (nejasnosti při poskytování ošetřovatelky pro rodiny s trojčaty) a vícerychlostní flexibilní rodičovskou dovolenou, která je pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty nevýhodná. Pan ministr se nebránil diskusi na toto téma a slíbil, že bude na rodiny s vícerčaty ve svém návrhu myslet (17.července se uskutečnil kulatý stůl na toto téma, kam byli zástupci Klubu dvojčat též přizváni). K zákonu o sociálních službách podal výklad, který výslovně říká že rodiny s trojčaty mají nárok na pečovatelku do věku 4 let bez úhrady. I díky tomu se nám podařilo zabezpečit pečovatelku paní Angele Bondarenko, která se jako první potýkala s neznalostí nového zákona ze strany úřednic.
Klub dvojčat a vícečat se aktivně zapojil do hnutí Národní týden manželství, který měl v týdnu od 12.2. v roce 2007 premiéru. V jeho rámci Klub dvojčat ve svých prostorách uspořádal výstavku svatebních oznámení. Všichni víme, jak je těžké udržet si dobré manželství, s dvojčaty ještě těžší, neboť děti nám často zaberou veškerý volný čas. Proto je dobře se nad fungujícím manželským vztahem zamyslet alespoň jeden týden v roce.

V Praze se v týdnu od 7.května 2007 konala akce Týden respektu k porodu na kterou navazoval veletrh Babyexpo. Klub dvojčat a vícečet se také přidal a od pátku 11.5. do neděle 13.5.2007 se zařadil mezi přítomné vystavovatele. Samozřejmostí byla možnost zakoupit si všechny naše brožurky, knihy, ale také poslechnout si přednášku předsedkyně a zakladatelky Klubu dvojčat - Mgr. Kláry Rulíkové.

V září vyhlásil Klub dvojčat anketu o nejstarší žijící dvojčata v Čechách. Na vánočním setkání 14.12.2007 jsme vyhlásili její vítěze. Jsou jimi František a Kašpar (Jožka) Stehlíkovi z Hlubokých Mašůvek u Znojma, kteří se narodili 15.7.1916. Nejstaršími žijícími ženami jsou Aloisie Hrubá a Antonie Vondráčková z Prahy 4, které se narodily 30.11.1917. „Tety jsou z Prahy, obě jsou již vdovy. My muži většinou nevydržíme tak dlouho jako ženy, i když jsou výjimky - jejich otec se dožil 97 let. Poté co ovdověly se sestěhovaly do jednoho bytu a žijí spolu. Jsou jednovaječná dvojčata. Často si z lidí dělaly legraci - se záměnou. Také jsem se stal obětí tohoto žertování. Když jsem je poznal, tak jsem byl představen tetě a za chvíli přišla tatáž žena a já jsem jí byl opět představen. A já koukal jako puk, proč že mě té tetě moje nynější žena představuje podruhé. Že je jinak oblečená jsem si nevšiml. Věděl jsem, že má tety dvojčata, ale že jsou tak stejná, to jsem nevěděl,“ říká zeť jejich sestry, pan Pavel Vlasák.

V roce 2007 se Klub dvojčat zaměřil hlavně na problematiku trojčat, která se projevila s nově platným Zákonem o sociálních službách, dle něhož mají rodiče trojčat bezplatně nárok na pečovatelku do věku 4 let jejich dětí. Bohužel peníze na tyto pečovatelky malé obce ani neziskovou poskytující pečovatelskou službu většinou nemají a také neexistuje žádné školení ani akreditace pro tyto pečovatelky. Do řešení tohoto problému jsme se zapojili mimo jiné tím, že Klub vyslal své zástupce do pracovní skupiny magistrátu hl. města Prahy, který předložit zmapovaný problém k řešení, ale také přímou pomocí a to zajištěním pečovatelky pro dvě rodiny s trojčaty. Spolupracujeme na řešení vzniklého problému také s Ministerstvem práce a sociálních věcí (konkrétně s náměstkem ministra panem Mariánem Hoškem). Zároveň se Klub dvojčat se zapojil pod vedením Bc.Marie Fejtkové do komunitního plánování na Praze 5.
Klub dvojčat a vícečat v roce 2007 uspořádal dvě screeningová šetření – první v kojeneckých ústavech o počtu umístěných dvojčat a důvodu jejich umístění v posledních pěti letech. Druhé šetření se věnuje šetření potřeb rodin s dvojčaty. Výsledky jsou zveřejněny na našich webstránkách.

V roce 2007 měly orgány Klubu dvojčat a vícečat toto složení :

Výkonný výbor :
Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
Gabriela Vítková – členka výboru

Kontrolní komise :
MUDr. Blanka Janečková
Mgr. Štěpánka Kaňková

V roce 2007 v Klubu dvojčat a vícečat pracovali :

Mgr.Klára Rulíková – jako realizátorka projektů a lektorka
Linda Holanová – jako administrativně-technická síla
Gabriela Vítková – jako koordinátorka dobrovolníků (účastnice projektu Praxe & Práce)
Mgr.Lucie Schleichertová – jako laktační poradkyně a lektorka
Bc.Marie Fejtková – jako sociální pracovnice (účastnice projektu Praxe & Práce)
Ivana Štěpánková – jako asistentka (účastnice projektu Praxe & Práce)
Světlana Borodavka – jako fundraiser (účastnice projektu Praxe & Práce)

Finanční zpráva
za rok 2007

Počáteční
- koncový stav

Náklady stav stav
501 Spotřeba materiálu 0,00 -38 041,82
5011 Spotř.mat.-drob.majet. 0,00 -6 102,0
5012 Občerstvení 0,00 -5 703,5
502 Spotřeba energie 0,00 -2 064,57
504 Prodané zboží 0,00 -1 085,00
511 Opravy a udržování 0,00 -2 124,5
512 Cestovné 0,00 -2 515,0
518 Ostatní služby 0,00 -406 342,1
521 Mzdové náklady 0,00 -236 288,0
549 Jiné ostatní náklady 0,00 -3 627,0
582 Poskytnuté čl. příspěv. 0,00 -1 100,0
Náklady celkem 0,00 -704 992,99

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb 0,00 -236 159,0
604 Tržby za prodané zboží 0,00 -16 320,0
649 Jiné výnosy - Úroky 0,00 -63,73
682 Přijaté dary 0,00 -63 810,0
684 Přijaté členské příspěvky 0,00 -30 709,00
691 Provozní dotace 0,00 -376 200,0
Výnosy celkem 0,00 -723 261,73

Hospodářský zisk celkem

Hospodářský zisk - počáteční stav - 0,00
Hospodářský zisk - koncový stav - 18 268,74

Poděkování

• Klubu dvojčat se v březnu podařilo získat pro maminku prvních trojčátek narozených v roce 2007, paní Angelu Bondarenko (rodina je ve velmi těžké sociální situaci), sponzorský dar od firmy Procter and Gamble – plenky, vlhčené ubrousky a prostředek na mytí nádobí v celkové hodnotě cca 20 000,-. Velký dík patří naší fundraiserce paní Světlaně Borodavce a za firmu Procter and Gamble panu Ivanu Krejčímu.

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutou dotaci ve výši 376 200,- Kč.
• Děkujeme firmě ODM Czech, a.s. za sponzorský dar ve výši 35000,- Kč.
• Děkujeme panu Juraji Hogerovi za sponzorský dar ve výši, 15 000-Kč.
• Děkujeme panu Miloši Vítkovi za sponzorský dar ve výši,12 600-Kč.
• Děkujeme firmě TISKAP (jmenovitě panu Josefu Rodovi) za vytištění letáků Centra pomoci.
• Děkujeme firmě ALBIO za zajištění biocateringu v den slavnostního otevření našich prostor.
• Děkujeme firmě Sýrárna na Andělu za pohoštění na vánočním setkání s vyhlášením vítězů ankety o nejstarší žijící dvojčata.
• Děkujeme firmě LIFTEC CZ spol. s r. o. za poskytnutí vzorků instančních čajů Čajánek.
• Děkujeme firmě Tea shop – Čajový krámek za vynikající čaje pro účastníky přednášek.
• Děkujeme mateřským centrům a dalším organizacím, které poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
• Děkujeme všem maminkám, které šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří všem maminkám, které aktivně vedou regionální pobočky klubu a našim manželům za trpělivost, kterou s námi mají.