Skip to main content

Výroční zpráva 2006

Naše poslání

Pomoc a podpora rodin s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle

• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
• vytvořit databáze zkušeností, informací a kontaktů
• organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie a současnost

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v roce zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.
Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Dvakrát ročně pořádáme společné dovolené v Deštné-Jedlové, v roce 2006 jsme pořádali již druhý tábor pro dvojčata a jejich sourozence. V červnu 2005 jsme uspořádali 2. celorepublikový sraz dvojčat v Boskovicích, který se setkal s úspěchem jak ze strany dvojčat (sešlo se celkem 47 párů dvojčat a trojčat), tak ze strany médií (ČT1, MF Dnes, regionální deníky, rozhlas, ČTK).
Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Na konci roku 2006 pracuje při mateřských centrech nebo DDM Klub dvojčat a vícečat ve 30 městech a obcích po celé republice (v Praze na obvodech 4, 5, 8, 9, 13, dále v Olomouci, Kadani, Přerově, Plzni, Písku, Trutnově, Třebíči, Brně, Mostě, Frýdlantě, Bohumíně, Vrchlabí, Nymburce, Ústí nad Labem, Velkém Meziříčí, Karviné, Brandýse nad Labem, Chomutově, Děčíně, Jindřichově Hradci, Českém Krumlově, Kyjově, Turnově a Liberci).
Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat (v roce 2006 vyšlo již 20. a 21. číslo). V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již čtyři roky fungují také webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskusní forum a anonymní internetovou poradnu. Diskusní fórum jsme v roce2006 upravili a rozšířili o ta témata, která matky s dvojčaty nejvíce zajímají.
Od června vychází nový časopis pro rodiny s dětmi Máma a já s pravidelnou rubrikou Dvojčata, kterou vede předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat Klára Rulíková.

Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveny různé odborné brožury, které se věnují specifickým potřebám rodin s dětmi z vícečetných porodů. Tyto brožury jsou rozděleny do třech oblastí : zdravotní (Kojení, Redukce u vícečetného těhotenství), psychologické (Role otce, Dvojčata a jejich sourozenci, Prarodiče dvojčat), a praktické (Cestování MHD v Praze, Společná postýlka, Jak na nespavá dvojčata). Obsah brožur je ve spolupráci s odborníky sestavován převážně ze zahraničních zdrojů, které jsou překládány na náklady Klubu dvojčat. Brožury a další materiály na požádání rodičům rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze a v Brně pořádáme od ledna roku 2002 přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat přímo v porodnicích.

V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2002 vyšla v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, reedice první knihy o vývoji a výchově nazvané „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“.

Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE.
Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, humanitárním sdružením C.I.D., o.s. Jahoda, Domovem Sue Rydera internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. Důležité materiály získáváme ze zahraničních zdrojů (zejména z kanadského Klubu dvojčat). Přeložili jsme Deklaraci práv a dvojčat a vícečat,se kterou jsme seznámili členy Klubu. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat.

V lednu 2006 jsme iniciovali pozměňovací návrh v Senátu PČR k projednávanému zákonu o zvýšení rodičovského příspěvku. Pan senátor Martin Mejstřík přednesl náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dvojčat a vícečat ve výši 1,5. Pro bylo 14 senátorů, proti 12. Většina se hlasování zdržela. Tento „revoluční“ krok otevřel konečně po letech problém rodin s dětmi z vícečetných porodů i politikům. Až dosud jsou rodiny s vícerčaty zvýhodněny pouze vyšším porodným. Jako by porodem finanční, ale i fyzická a psychická náročnost péče o tyto děti končila. Argumenty ministra Škromacha, že se jedná o nesystémový návrh a že by došlo přijetím návrhu senátora Mejstříka k diskriminaci u jiných rodin, kdy se děti narodí po roce, jsou bezzubé. Maminka, které se narodí druhé dítě (po roce, dvou, třech) pobírá opět po dobu 28 týdnů peněžitou pomoc v mateřství. Prodlužují se jí léta, která se započítávají jako odpracovaná na důchod a zpravidla starší dítě od tří let navštěvuje mateřskou školku, takže vlastně rodič doma „vychovává“ pouze mladší dítě. Přestože v Senátu pozměňovací návrh senátora Mejstříka neprošel, věříme, že se problematikou specifických potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů konečně začnou politici zabývat.

Před více než rokem jsme připomínkovali zákon o hmotné nouzi a existenčním minimu. Podařilo se upozornit na minimální zvýhodnění rodin s dětmi narozenými současně a zvýšit koeficient, kterým se násobí sociální příplatek. Od ledna 2007 se sociální příplatek násobí koeficientem 1.22 (namísto dosavadních 1,1). Bohužel stále platí nesmyslné omezení pouze do tří let věku dětí. Na mejlový dotaz, proč je omezení pouze do tří let věku nám paní JUDr. Věra Hejhalová z odboru sociální politiky MPSV odpověděla : „…Omezené zvýšení sociálního příplatku na pouhé tři roky je z důvodu, že v počátku života je třeba mít vše vícenásobně, neboť v prvních třech letech života nemohou po sobě děti dědit. S přirůstajícím věkem se to srovná…“ Neuvěřitelné, ale buďme rádi alespoň za ono navýšení.

Poté, co se začátkem března objevily informace o tom, že 1. dítětem odloženém do Babyboxu je Sonička, jedno z novorozených dvojčat, jsme chvíli váhali, zda nabídnout pomoc. Maminka, která udělá takovýto krok musela mít vše dobře promyšlené a jistě to pro ni nebylo snadné rozhodnutí. Nakonec jsme se spojili s panem Ludvíkem Hessem (ředitelem Nadačního fondu pro odložené děti STATIM) a s paní Marií Vodičkovou (z FOD) a nabídli pomoc (od konzultace – i v případě, že si Soničku zpět nevezme, přes sbírku věcí až po pomoc při hlídání dvojčátek). Maminka ji však, skrze kontaktní osoby, odmítla.

1.11.2006 jsme přebrali od MČ Praha 5 po dlouhých letech zrekonstruované prostory v Matoušově ul.18 (nedaleko Anděla), ve kterých od ledna 2007 bude Klub dvojčat a vícečat provozovat Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Zde naleznou rodiče dvojčat a vícerčat každý všední den dopoledne základní informace o vývoji a výchově, mohou zde zakoupit materiály Klubu dvojčat a vícerčat a knihy o dvojčatech. Odpoledne se zde budou konat přednášky pro budoucí rodiče a bude zde probíhat individuální poradenství (laktační, psychologické, pedagogické a sociální). Našim cílem je poskytnou pomoc nejen rodičům dvojčat a vícerčat, ale i dospívajícím a dospělým dvojčatům a také chceme pořádat setkání dvojčat seniorů.

Ve spolupráci s o.s. Jahoda jsme maminkám na MD nabídli zdarma vzdělávací kurzy s hlídáním dětí.

Od listopadu 2006 se 4 dobrovolnice z Klubu dvojčat a vícečat zapojily do projektu Práce a Praxe, který realizuje EDUCATION GALLERY, o.p.s. Účastní 5,5 měsíce trvajícího vzdělávacího modulu a zároveň nastoupily v Klubu na poloviční praxi na pozici školitelek.

Na valné hromadě Sítě MC, jíž je Klub dvojčat a vícečat členem, a která se konala v listopadu 2006, reprezentovala Klub paní Petra Šrámková. Viceprezidentskou Sítě MC v ČR byla zvolena Klára Rulíková, předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat
V předvánočních týdnech vyšla kniha Telepatie mezi blízkými. Výzkum začíná u dvojčat. Autor knihy Guy Lyon Playfair shrnuje a popisuje dosavadní výzkumy týkající se telepatie, odhaluje různé přístupy k telepatii od jejího zatracování až k povyšování na vědu. Doslov k této knize jménem Klubu dvojčat a vícečat napsala Klára Rulíková.

V roce 2006 pracoval výbor Klubu dvojčat a vícečat v tomto složení :

Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
MUDr. Jarmila Haubnerová – členka výboru – do srpna 2006
Gabriela Vítková – členka výboru – od září 2006

Kontrolní komise :
MUDr. Blanka Janečková
Jitka Cvejnová

V roce 2006 v Klubu dvojčat a vícečat pracovali :
Klára Rulíková – jako realizátor projektů
Linda Holanová – jako administrativně-technická síla
Gabriela Vítková – jako koordinátorka dobrovolníků

Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícečat a rok 2006

Počáteční stav: O,00
Koncový stav:63 134,0
Náklady
501 Spotřeba materiálu 63 134,0
5011 Spotřeba materiálu-drobný majetek 66 905,0
5012 Občerstvení 2 975,0
5013 Spotřeba materiálu-daň 328,0
502 Spotřeba energie 1 800,0
504 Prodané zboží 25 680,0
512 Cestovné 4 638,0
518 Ostatní služby 530 006,0
518 Ostatní služby - daň 31 763,0
521 Mzdové náklady 23 000,0
549 Jiné ostatní náklady 2 363,0
Náklady celkem Počáteční stav: O,00
Koncový stav:752 593,0

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb 43 800,0 43 800,0
604 Tržby za prodané zboží 17 060,0
649 Jiné výnosy - Úroky 586,1
682 Přijaté dary 58 300,0
684 Přijaté členské příspěvky 25 054,00
691 Provozní dotace 505 800,0
Výnosy celkem 650 600,1

Hospodářský zisk celkem
-101 992,9

Společné akce

• První rodinný víkend v Herlíkovicíchse konal 24.-26.3.2006. Kdo přijel v pátek, zalyžoval si ještě za sluníčka a krásného upraveného sněhu, bez front a přeplněných sjezdovek. V sobotu kolem poledního se počasí zhoršilo a začalo vytrvale pršet. Pravda, ubylo lyžařů, ale lyžovat promočení jsme moc dlouho nevydrželi (až na hrdinné výjimky). Kromě pěkných chvil jsme si zažili i trochu adrenalinu, to když se jedné z maminek, která učila svá čtyřletá dvojčátka lyžovat sama, jedno dítě ztratilo… Nakonec vše dobře dopadlo, Markétka se našla (čekala u lanovky, kam maminka tvrdila, že nemohla sjet, byl tam dost prudký kopec ) a večer bylo dlouho o čem povídat… V neděli od rána lilo jako z konve, přesto se našli stateční lyžaři (vybaveni goretexovou výstrojí), kteří celý den jezdili skoro sami na upravených sjezdovkách a nemohli si to vynachválit. Celkem do Herlíkovic přijelo 11 rodin s dětmi (celkový počet tím vzrostl na 42 kousků).

• Letos se opět konala Bambiriáda.V Praze to bylo 25.-28.5. 2006na Žižkovském Vítkově. Organizaci si vzali na starost manželé Vítkovi, za což jim patří poděkování. Měli jsme stan vedle pražských MC (čímž se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími centry, která jsou otevřena pro maminky dvojčat). V našem stánku se uplatnily rekvizity z minulých dovolených v Jedlové (připravené panem Cahou – jednovaječným dvojčetem v důchodu z Pardubic) – šroubovací hadi, věnce a semafory a děti (i vedoucí a učitelky MŠ) se od našeho stánku nemohly odtrhnout. O kulturní stránku a prezentaci se postaral Jiří Kura (jednovaječné dvojče z Jalubí, jehož bratr nedostal volno ze zaměstnání)kterého jste (tentokrát i s bratrem) mohli vidět poslední červnový den v Uvolněte se, prosím.

Dvojčata, hurá do Michle! Nevšední akci pro dvojčata všeho věku uspořádal ve čtvrtek 1. června 2006 Dobročinný obchod v Domově Sue Ryder v Praze 4, Michelské ul. č. 1. Dvojčata zde měla tento den možnost nakoupit vše s 50% slevou. Díky spojení s naším webem do dobročinného obchodu zavítali další noví zákazníci. Jako první se svou maminkou dorazila dvouapůlletá dvojčátka Jiří a Ondřej z Prahy 4. Jejich maminka se prý už dlouho chystala do Dobročinného obchodu a přišla právě na základě zprávy na našem webu. Zatímco si klučíci spokojeně hráli, mohla si jejich maminka v klidu vybrat z nabídky. Tento den získal Dobročinný obchod 6 189 Kč, výtěžek z prodeje je určen na podporu provozu domova Sue Ryder. V Dobročinném obchodě je i velmi sympatická obsluha - dvojčata Milena s Ivou.

• Dvojčata a trojčata se sešla o víkendu 17.-18.6.2006 na už II. Setkání dvojčat ve westernovém městečku Wild West City u Boskovic .Letos se sešlo 47 párů dvojčat (z toho troje trojčata)! Celé dopoledne a odpoledne patřilo dovádění na divokém západě (hody oštěpem, tomahawkem, rýžování zlata, krocení býka) a sledování vynikající koňské show a divadelních představení ve westernovém stylu. V pravé poledne se všechna dvojčata společně vyfotografovala pod šibenicí (dokonce jsme neunikli zájmu médií - přijela NOVA i Česká televize). Na setkání se vyhlašovala nejmladší (6timěsíční dvojčata) a nejstarší (téměř 77letá!) dvojčátka, dvojčátka, která dorazila z největší dálky (z Ledenic u Českých Budějovic), zahraniční dvojčátka (ze slovenských Bánovců nad Bebravou) a mezinárodní pár dvojčat (Brno a Lozorno).Večer si rodiče, kteří zůstali s dětmi přes noc, mohli užít pravý country bál...

Dovolená v Jedlové v Orlických horáchse již tradičně velmi vydařila, i když neustále kolující viróza tu a tam někoho skolila.
První dny nám, již tradičně, příliš nepřálo počasí a tak jsme si užívali krásně opravenou jídelnu, kde jsme s malými dětmi vyráběli co se jen dalo. Maminky cvičily s ještě větším úsměvem než obvykle, i proto, že zážitky s do té doby nevídanými cvičebními pomůckami, které si na nás cvičitelka Marcela připravila, byly opravdu úžasné. A protože naše rozhovory o cvičení byly čím dál častější, začali se přidávat i zvídaví tatínkové. Odpoledne si maminky užívaly břišní tance s Andreou, na kterou byl, v krásném novém kostýmu, úžasný pohled.
Zlatým hřebem letošní dovolené byl tábor pro děti od 6 do 10 let. Vedoucí Zuzka, která je studentkou psychologie, byla skvělá. Precizně připravený program na téma Asterix a Obelix, strhl všechny děti k nebývalým výkonům. Kouzla, která se děti během týdne naučily se nám všem budou hodit ještě dlouho po návratu domů. Teď na začátku školního roku mě napadá, že bychom si měli zopakovat hlavně kouzlo na mizení, protože účinky lektvaru síly, který děti uvařily a VYPILY poslední večer, ještě nepřestaly účinkovat.
Tábor pro děti také umožnil několika rodinám, zažít tak trošku zázrak. Maminky a tatínkové mohli jít na procházku bez všetečných otázek svých dětí, mohli si jít po obědě zdřímnout bez hrozícího infarktu po probuzení, nebo si jen tak sednout a číst případně si popovídat s přáteli. Pro některé z nich to byla první zkušenost a podle šířky úsměvů na jejich tvářích si myslím, že příjemná. Další, už tradiční zábavou je olympiáda, která měla letos několik nových disciplín a také karneval na kterém si děti užily tanec v krásných a důmyslných maskách pod širým nebem.
Velkým překvapením byla noční bojovka, kterou pro nás připravily naše starší děti, které se organizovaného veselí, z -náctiletým pochopitelných důvodů, příliš nezúčastňovaly. Procházku lesem, kde strašili kostlivci, oběšenci, duchové a jiná strašidla, zvládly i malé děti. Všichni jsme si ze strašidelného lesa přinesli krásné originální diplomy.
Zkrátka už teď se těším na příští léto, i když vím, že všechny ty malé a roztomilé děti budou větší a roztomilejší, naši milí –náctiletí budou ještě povznešenější a znuděnější a my budeme zase o rok chytřejší a zase si budeme vyprávět s jakým humorem a nadhledem (aspoň většinou) ty naše milované dětičky provázíme životem.
• Již pravidelnou součástí činnosti Klubů dvojčat se staly jarní a podzimní Burzy dětského oblečení a potřeb pro dvojčata.Jsou velmi oblíbené nejen členy klubu, ale chodí stále více „lidí z ulice“.
• Letošní Mikulášský víkend v Jedlové se opět vyvedl, ač počasí bylo spíše jarní. Namísto lyžování děti hrály venku ringo, chodilo se na procházky, po večerech se povídalo, starší děti hrály deskové hry, mladší stolní tenis. Jako každý rok přišli strašidelní čerti, laskavý Mikuláš a krásní a vlídní andělé s nadílkou. Kdo přijel, nelitoval!
• Mezi již také pravidelné akce patřily i letos Přednášky pro budoucí rodiče dvojčat v Praze a v Brně.

Poděkování

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutou dotaci ve výši 285 800,- Kč.
• Děkujeme MI ČR za poskytnutou dotaci ve výši 220 000,- Kč
• Děkujeme panu Martinu Kubíčkovi za sponzorský dar ve výši 3 000,-Kč.
• Děkujeme panu Petru Rulíkovi za sponzorský dar ve výši 12 000,-Kč.
• Děkujeme panu Janu Košátkovi za sponzorský dar ve výši 20 000,-Kč.
• Děkujeme panu Miloši Vítkovi za sponzorský dar ve výši 20 300,-Kč.
• Děkujeme všem členům, kteří na naše konto přispěli částkou vyšší než je minimální členský poplatek
• Děkujeme personálu chaty Kristýna v Deštné-Jedlové za skvělé služby a trpělivost, kterou s námi při společných dovolených mají
• Děkujeme mateřským centrům a dalším organizacím, které poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
• Děkujeme všem maminkám, které šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří všem maminkám, které aktivně vedou regionální pobočky klubu a našim manželům za trpělivost, kterou s námi mají.