Skip to main content

Výroční zpráva 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dvojčat a vícečat za rok 2004

Naše poslání

Pomoc rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle

• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
• organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie a součanost

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v roce zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.
Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Dvakrát ročně pořádáme společné dovolené v Deštné-Jedlové, v roce 2005 jsme pořádali první tábor pro dvojčata a jejich sourozence. V červenci 2005 jsme pořádali celorepublikový sraz dvojčat v Boskovicích, který se setkal s úspěchem jak ze strany dvojčat, tak ze strany médií. Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Na konci roku 2005 pravidelně pracuje při Mateřských centrech Klub dvojčat a vícečat i v Olomouci, Zlíně, Přerově, Plzni, Písku, Trutnově, Třebíči, Brně, Mostě, Frýdlantě, Bohumíně, Vrchlabí, Nymburce, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velkém Meziříčí, Karviné, Brandýse nad Labem a Chomutově. Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat. V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již tři roky fungují také webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskusní forum a anonymní internetovou poradnu.
Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveno šest různých brožurek o dvojčatech (o kojení dvojčat, o kočárkách, o sourozencích dvojčat, o trojčatech, doprava MHD po Praze…) a další materiály, které na požádání budoucím maminkám rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze a v Brně pořádáme od ledna roku 2002 přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat přímo v porodnicích. V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2002 vyšla v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, reedice první knihy o vývoji a výchově nazvané „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“. Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE. Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, humanitárním sdružením C.I.D. a internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. Důležité materiály získáváme ze zahraničních zdrojů (zejména z kanadského Klubu dvojčat). V roce 2005 jsme přeložili Deklaraci práv a dvojčat a vícečat, se kterou jsme seznámili členy Klubu. Zástupci Klubu dvojčat se zúčastnili mezinárodního semináře Internet jako nástroj NNO, kde jsme byly oceněny naše webové stránky. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat. Rozrůstání členské základny (na konci roku 2005 měl Klub dvojčat a vícečat přes 550 členů-rodin z celé republiky, což znamená, že šíře členské základny je cca 3 500 osob) a mnoho dopisů, které nás podporují v další činnosti, svědčí o prospěšnosti a smysluplnosti existence klubu. V době, kdy se tolik hovoří o občanské společnosti patříme k těm, kteří pro sebe a ostatní chtějí udělat něco navíc.

V roce 2005 pracoval výbor Klubu dvojčat a vícečat v tomto složení :

Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
MUDr. Jarmila Haubnerová – členka výboru

Kontrolní komise :

MUDr. Blanka Janečková
Jitka Cvejnová
V roce 2005 v Klubu dvojčat a vícečat pracovali :

Klára Rulíková – jako realizátor projektů
Linda Holanová – jako administrativně-technická síla
Jiří Vítek – jako koordinátor dobrovolníků
Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícečat za rok 2005

Náklady
501 Spotřeba materiálu 49771,40
504 Prodané zboží 6963,00
511 Opravy a udržování 928,10
513 Náklady na reprezentaci 1163,50
518 Ostatní služby 581234,00
521 Mzdové náklady 21640,00
549 Jiné ostatní náklady 2069,50
582 Poskytnuté členské příspěvky 600,00

Náklady celkem 657407,50

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 14434,50
604 Tržby za prodané zboží 10572,00
644 Úroky 802,30
682 Přijaté příspěvky (dary) 188000,00
684 Přijaté členské příspěvky 29210,00
691 Provozní dotace 478000,00

Výnosy celkem 721018,80

Hospodářský zisk celkem 63611,30

Společné akce a současná činnost

• V lednu se konal pravidelný relaxační víkend pro maminky v Deštné-Jedlové. Sešly se maminky ze všech koutů republiky. Účastnice si oddechly od dětí a dokonale se sportovně (i společensky) vyžily – kromě lyžování ve dne i večer mohly tance.
• Letos v květnu se opět konala přehlídka organizací pracujících s dětmi – Bambiriáda. V Praze to bylo tentokrát na Vítkově, kde jsme poprvé neměli vlastní stánek, ale připojili jsme se k pražským Mateřským centrům. O přípravu stánku se postaralo MC Nová trojka ze Žižkova a opravdu byli výborní! Sešlo se nás, dvojčecích, sice jen pár, ale zato jsme si to pěkně užili. Dorazila dokonce i posila až z Lanškrouna a samozřejmě také dvojčata Jirka a Milan Kurovi z Jalubí, která jako každoročně vystupovala se svými rockovými písničkami. Pro děti jsme měli připravenu výtvarnou dílnu – vyráběli jsme kytičky a krasohledy.
• První sobotu v červnu se více než desítka rodin s dvojčaty školního věku sešla v restauraci Vltava na Masarykově nábřeží v Praze na akci ,kde se děti seznámily s dokonalou hračkou – autíčkem na dálkové ovládání – Svižník. Děti se bavily, zazávodily si, rodiče probrali nejen otázky dvojčecí výchovy, v poledne byl pro děti připraven jednotný oběd. Ti vytrvalejší z nás odpoledne ještě vyrazili na Petřín. Toto sobotní odpoledne se opravdu vyvedlo!
• Poslední červencový den proběhl první sraz dvojčat a vícečat ve westernovém městečku WILD-WEST poblíž Boskovic. I přes menší nepřízeň osudu (kdy nám při cestě z Prahy upadl před Jihlavou výfuk), jsme dorazili na místo určení historicky prvního setkání dvojčat na „Divokém západě“. Již od brzkých ranních hodin bylo horko a dusno k zalknutí. Takže ideální den pro klubové setkání . Na akci dorazila dvojčata a také trojčátka z Moravy, celkem se jich sešlo zhruba 40. Na návštěvníky čekali kovbojové společně s indiány, na programu byla Velká koňská show, představení Duch stříbrného plátna, ale také vyhlášení soutěže o nejvzdálenější a nejstarší dvojčata. Kdo měl chuť se osvěžit, mohl rýžovat zlato v místní řece, tatínkové si mohli vyzkoušet hod tomahawkem a pro odvážnější jedince byl osedlán elektrický býk. Ale největší atrakcí celého dne byla místní půjčovna koz, která funguje na principu za 20,-Kč proměněných na dolary, si vyvedete kozu na procházku.
• V srpnu a v prosinci se konaly pravidelné společné dovolené v Jedlové. V rámci dovolených, na kterých se celkem sešlo přes 60 dětí z 25 rodin se konala již tradiční cvičení pro maminky (posilování, břišní tance), hry a soutěže pro děti, včetně karnevalů a olympiád, malovali jsme na trička a vyráběli dekorační předměty z přírodnin. Letos se konal 1. tábor pro náctiletá dvojčata. V rámci srpnové dovolené proběhla také Valná hromada Klubu dvojčat a vícečat.
• V úterý 1. listopadu 2005 jsme oslavili již 10.výročí založení Klubu dvojčat v kavárně Alibi. Zakladatelka KDaV - Klára Rulíková vyprávěla o začátcích založení Klubu, o plánech do budoucna (podle příslibu MČ Praha 5, snad už na jaře 2006 otevřeme Centrum podpory rodin s dětmi z vícečetných porodů) a nakonec sfoukla svíčky s přáním dalšího nárůstu členské základny a hlavně aktivních maminek. Po celý listopad probíhala v prostorách kavárny výstava fotografií s tématikou dvojčat a vícečat.
• Letošní Mikulášský víkend v Jedlové vypadal ještě dva týdny předem, jako akce pouze dvou rodin. Naštěstí ale ve středu napadl sníh a tak nakonec dorazilo 9 rodin s celkem 20ti dětmi. Jídelna na Kristýně zářila novotou, sněhu bylo spousty, lyžovali jsme od rána do večera, někteří si dokonce prodloužili pobyt až do dalšího týdne. Jako každý rok přišli strašidelní čerti, laskavý Mikuláš a krásný a vlídný anděl s nadílkou. Po setmění jsme s dětmi vyráběli vonné gelové svíčky, navlékali hvězdičky z korálků a malovali na sklo. Večer se rodiče družili ve společnosti vína a výborné slivovice. Kdo přijel, nelitoval!
• Celý minulý rok se konaly přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a trojčat v Praze a v Brně. Maminky se seznámí s problémy kolem vícečetného těhotenství, naučí se základy správné techniky kojení dvojčat a mohou si na panenkách vyzkoušet, jak si dvojčátka správně přikládat ke kojení. V následné besedě zodpoví vyškolené laktační poradkyně a maminky starších dvojčátek všechny otázky, které se budoucím maminkám honí hlavou.
• Na jaře i na podzim se ve většině poboček Klubů dvojčat konaly pravidelné burzy, kde si rodiče vyměňují nejen oblečení a sportovní potřeby, ale i rady a navazují se zde nové přátelské vztahy.
• Také letos jsme v rámci akce „S Bertíkem za dětským úsměvem“, kterou pořádá firma AHOLD, získali sponzorský dar v hodnotě 15 000,-Kč.
• V rámci Sítě MC jsme se zapojili to pilotního projektu TESCO Charita roku. V sobotu 27.8.2005 se v TESCO v Praze na Národní třídě konala prezentace Klubu dvojčat.

Poděkování

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutou dotaci ve výši 478 000,-Kč
• Děkujeme panu Zdeňku Najbertovi za sponzorský dar ve výši 55 000,-Kč.
• Děkujeme panu Petru Najbertovi za sponzorský dar ve výši 50 000,-Kč.
• Děkujeme firmě Ungerman-TSK s.r.o. za sponzorský dar ve výši 45 000,-Kč.
• Děkujeme paní Evě Novotné za sponzorský dar ve výši 23 000,-Kč.
• Děkujeme firmě AHOLD, Czech Republic, a.s. za sponzorský dar ve výši 15 000,-Kč.
• Děkujeme všem členům, kteří na naše konto přispěli částkou vyšší než je minimální členský poplatek
• Děkujeme personálu chaty Kristýna v Deštné-Jedlové za skvělé služby a trpělivost, kterou s námi při společných dovolených mají
• Děkujeme Mateřským centrům, která poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
• Děkujeme všem maminkám, které šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří všem maminkám, které aktivně vedou regionální pobočky klubu a našim manželům za trpělivost, kterou s námi mají.