Skip to main content

Tisková zpráva 10/2007

9.10.2007. Platby v nemocnicích Dnes (9.10.) v Dobrém ránu na ČT1, byl uveden případ matky s nedonošenými dvojčaty, která může za pobyt v nemocnici zaplatit až 18 000Kč. Mluvčí ministerstva zdravotnictví řekl, že matky musí počítat s tím, že kdyby byly děti doma, tak také utratí peníze.
Paradox je v tom, že za měsíční (30tidenní) pobyt dítěte do 6ti let v nemocnici by se tedy platilo 1800,-Kč, přičemž životní minimum na toto dítě je jen 1600,-Kč, přičemž ŽM je definováno jako „minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb“. Argumentace MPSV ke snížení ŽM byla, že čím více lidí žije ve společné domácnosti, tím se snižují náklady na životní minimum (ušetří se společným vařením, topením, atd.). To znamená, že v nemocnici, kde je mnohem více lidí než v domácnosti jsou náklady na pobyt vyšší než je ŽM v rodině!!! A to se rozhodně nejedná o zajištění „ostatních základních osobních potřeb“.
V případě dvojčat, která se narodí předčasně v 50%, je tato situace neúnosná. Dalším problémem je, že se příspěvek v nemocnici nepočítá k oněm pěti tisícům limitu na doplatek léků.
V současné době se také objevuje problém, který není nikde legislativně řešen a neblaze se projevuje právě u rodin s dvojčaty – pokud je jedno z dvojčat nemocné a je přijato do nemocnice, musí maminka volit, zda s ním zůstane v nemocnici nebo se bude starat o druhé dvojče doma. „ V poslední době se na nás několikrát obrátily maminky s kojenými dvojčaty, z nichž jedno bylo přijato do nemocnice i s maminkou, ale druhému dítěti bylo přijetí odmítnuto. Jak postupovat v takovýchto případech, nikdo neví.“ Říká Mgr.Klára Rulíková, předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat. WHO doporučuje výhradné kojení do 6 měsíců věku dítěte, existuje charta práv dítěte a přesto musí matka volit, které dítě přestane kojit…

Bližší informace : Gabriela Vítková, 739 544 207, gabina.vitkova@seznam.cz