Skip to main content

Tisková zpráva 4/2008 - Milovice pomáhají rodičům vícerčat

Mateřské centrum Milovice (Náměstí 30. června 507, Milovice) pořádá ve středu 9.4. od 15 hod. setkání dvojčat a vícerčat se zakladatelkou Klubu dvojčat a autorkou knihy Dvojčata. Jejich vývoj a výchova Mgr. Klárou Rulíkovou.

Milovice jsou prvním městem, které nejenže pochopilo, že rodiny s vícerčaty jsou v nevýhodě oproti rodinám s dětmi narozenými (byť i krátce) po sobě, ale také se rozhodlo ulehčit těmto rodinám život ojedinělým krokem.
Zastupitelstvo v loňském roce schválilo materiální pomoc rodinám dvojčat a trojčat od narození do 2 let, které mají trvalé bydliště v Milovicích. Návrh na rozšíření směrnice č. 3 předložila Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví. Rodiny s dětmi z vícečetných těhotenství nemají od státu mimo dvojnásobné porodné a prodlouženou peněžitou pomoc v mateřství (37.týdnů) žádné finanční výhody. Maminky vícečat dostávají stejný rodičovský příspěvek jako ostatní. Snížení životní úrovně je proto větší, než je běžné v rodinách s jedním novorozencem.
Pomoc je poskytována formou poukázek na nákup potřeb pro děti - vždy jednou za čtvrt roku částkou 1000,-/ dítě. V Milovicích se ročně rodí dvoje dvojčata a v současné chvíli se příspěvek týká i rodiny s trojčaty bez závislosti na dosaženém příjmu rodiny.

Bližší informace :
Klára Rulíková – Klub dvojčat a vícečat, 602 144 206, klub@dvojcata.cz, www.dvojcata.cz
Miroslava Dlouhá – místostarostka Milovic, 325 577 203/ l.13, miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz

Klub dvojčat má zpracovány Modelové situace rodin s dětmi (dvojčaty a trojčaty v porovnání s dvěma dětmi narozenými rok po sobě a 3 roky po sobě a třemi dětmi narozenými rok po sobě a 3 roky po sobě) - na vyžádání rádi zašleme.

Z této modelové situace vyplývá, že rodina s dvojčaty dostane o 120 tis. méně, než rodina se 2 dětmi s ročním věkovým odstupem a o 302 tis. méně než rodina se 2 dětmi se 3 letým odstupem. Rodina s trojčaty dostane o 255 tis. méně než rodina se 3 dětmi s ročním věkovým odstupem a o 619 tis. méně než rodina se 3 dětmi se 3 letým věkovým odstupem!