Skip to main content

Tisková zpráva 6/2008 - 4. celorepublikové setkání vícerčat v Boskovicích

Klub dvojčat a vícečat uspořádal v sobotu 14.6.2008 již IV. ročník celorepublikového Setkání dvojčat a vícerčat ve westernovém městečku Wildwest u Boskovic. Přes nepříznivou předpověď počasí se zde sešlo 70 párů dvojčat (včetně dvou rodin s trojčaty) nejrůznějšího věku a z nejrůznějších koutů republiky. Od prvního setkání v roce 2005, kdy se sešlo kolem třiceti párů dvojčat, každoročně přibývá kolem deseti dalších nových párů, které na setkání dorazí, což je znát na přibývajícím počtu kočárků ve westernovém městečku.

Po společném hromadném focení v pravé poledne pod šibenicí následovalo vyhlašování vítězů v tradičních kategoriích. Letos opět byla nejstaršími dvojčaty paní Libuše Matulková a Vlasta Kozlovská,které za rok oslaví kulatou osmdesátku. Paní Kozlovská se slzami v očích za obě sestry pozdravila přítomné, popřála jim hlavně hodně zdraví a poděkovala organizátorům za možnost účastnit se tohoto setkání.
Nejmladší dvojčata – Lucie a Radka Tesařovi, kterým bylo teprve 9 týdnůjen o dva týdny porazila druhá nejmladší dvojčátka jedenáctitýdenní Karolínku a Ondřeje Švomovi. Obě rodiny dostaly pamětní diplom. O dvojčata, která přijela z největší dálkychvíli bojovaly rodiny z Děčína a Mostu, dokud nedorazila maminka s osmnáctiměsíčními dvojčátky Aničkou a Zuzankou Stolárikovýmiaž z 1100 km vzdáleného německého Kalkaru, ležícího až na hranicích s Nizozemskem (maminka využila Setkání k návštěvě rodné Moravy), kteří bezkonkurenčně vyhráli i v rámci všech předchozích ročníků.