Skip to main content

Tisková zpráva 11/2008

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ VES
Tisková zpráva, 20. listopadu 2008

Klub dvojčat a vícerčat Teplice

Klub dvojčat a vícečat o.s. zřídil při mateřském centru Větrník Občanského sdružení Nová Ves svou pobočku s názvem Klub dvojčat a vícerčat Teplice.
Členem klubu se může stát každý rodič dvojčat a vícečat, včetně nastávajících rodičů, prarodičů, dospělých dvojčat, i odborníků zabývajících se touto tématikou, souhlasící se zněním stanov.

Cíle činnosti:
1. Povzbuzovat a podporovat rodiče dvojčat a vícečat.
2. Přímo pracovat s dvojčaty a vícečaty, jejich sourezenci, rodiči a prarodiči.
3. Zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečat.
4. Poskytovat informace a publikace o dvojčatech a vícečatech.
5. Iniciovat vzdělání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů.
6. Založit a rozvíjet místní síť s místní, oblastní a republikovou působností.
7. Navazovat, udržovat a rozšiřovat spojení s ostatními světovými organizacemi věnujícími se potřebám dvojčat a vícečat.
8. Poskytovat a rozvíjet podmínky k dosažení výše uvedených cílů.

Kontakty: 603 515 077, hankau@centrum.cz, www.mc-vetrnik.ic.cz , www.dvojcata.cz

Hana Uhríková
Občanského sdružení Nová Ves

* * *
Občanské sdružení Nová Ves vzniklo 13. května 1998 v prostorách domu s pečovatelskou službou. V mateřském centru Větrník, Novoveská 3107, Teplice zahájilo svůj provoz v září roku 1998. V současnosti je otevřeno 5 dní v týdnu.
Občanské sdružení Nová Ves je založeno za účelem posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ve společnosti. Jeho činnost je zaměřena na vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, vyplňuje prostor v oblasti aktivit určených rodinám s malými dětmi. Týdně se v centru vystřídají desítky dětí, které zde nacházejí zábavu, získávají nové zkušenosti, zvykají si na kolektiv svých vrstevníků. Připravujeme program pro rodiče na rodičovské dovolené, kluby pro školáky, přednášky, besedy, pohádky, posezení pro seniory…
Předmět činnosti jsou kulturní a vzdělávací akce, sportovní činnosti, zajištění účelného využití volného času, prostřednictvím zájmových činností, kroužků a podpory širokých aktivit určených pro rodiny s dětmi, školáky a dospělé, organizování specificky zaměřených a rekreačních akcí, osvětové, informační a propagační činnosti, pedagogické a vydavatelské činnosti, spolupráce se státními i nestátními organizacemi, médii a výchovnými institucemi, hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností, teoretická a praktická příprava dobrovolníků, podpora kontaktů se zahraničím (vzájemné předávání informací, výměnné pobyty).
Za podporu děkujeme: Statutárnímu městu Teplice, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Komunitní nadaci Euroregionu Labe a Nadaci ČEZ, Centru komunitní práce Ústí n/L., Nadaci VIA a partnerovi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Kateřině Novotné z KN – Optik, dobrovolníkům a sponzorům.
Více o programu na www.mc-vetrnik.ic.cz