Skip to main content

Tisková zpráva 3/2010 - 15. výročí založení Klubu dvojčat a vícerčat

Klub dvojčat a vícečat - Centrum pomoci rodinám s vícerčaty, slaví 15. výročí založení.
Téměř před 17 lety se Kláře Vítkové Rulíkové narodila dvojčátka Honzík a Klárka. V době těhotenství i po porodu stále zjišťovala, že není dostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů.

Inspirována britskou organizací TAMBA zakládá v roce 1995 spolu s dalšími maminkami dvojčat občanské sdružení Klub dvojčat a vícečat, které se jako první a dosud jediné v České republice zabývá touto tématikou. Společně a na základě vlastních zkušeností a poznatků řeší problémy a získané poznatky předávají dalším rodinám.

Postupem času získává Klub mnohem širší poslání, problémy, které se začaly odkrývat, vyústily v potřebu profesionálního zázemí. Proto se v lednu 2007 otevírá Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. V kontaktním centru je poskytováno jak sociální, tak odborné poradenství laktační, pedagogické i výchovné.

Klub dvojčat přímo pracuje s dvojčaty a vícerčaty, jejich sourozenci, rodiči i prarodiči. Dlouhodobě se komplexně zabývá jejich vnitřními problémy spojenými s výchovou a vývojem dětí, školním obdobím, postavením těchto rodin ve společnosti, legislativou spojenou s touto tematikou.

Pořádá přednášky pro těhotné i jejich partnery a rodiče, tematické přednášky dle požadavků. Řada informací i možnost diskuze je na webových stránkách, velmi oblíbené jsou společné víkendové i týdenní akce, kde je postaráno o program dětí i rodičů. Vydává publikace na téma vícerčat.

Počet rodin s dvojčaty i v souvislosti s umělým oplodněním stále stoupá. Za posledních 15 let se poměr narozených dvojčat k ostatním dětem změnil z dřívějších 1:80 na 1:50, dvojčat tedy výrazně přibývá, v populaci ČR se jejich počet udává na

3 %. Každé vícečetné těhotenství a porod je však rizikový. Dvojčata se rodí zpravidla předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí. Nejen to přivádí rodiče dvojčat a vícerčat do zcela odlišných a mnohem náročnějších situací – psychických, fyzických i sociálních. Centrum pomoci reaguje na potřeby těchto rodin, škála služeb vyplývá z jejich požadavků.

Za patnáct let existence se Klub dvojčat a vícečat – Centrum pomoci rodinám rozrostl, k centrále v Praze přibylo skoro padesát poboček po celé republice a počet aktivních členských rodin je v současné době 590.

Srdečně zveme k připomenutí tohoto výročí 25. března od 17 hodin do Klubu dvojčat a vícečat, Matoušova 18, Praha 5.

Více informací: Pavla Kovářová
Email: klub@dvojcata; 777 949 402