Skip to main content

Nevyřešený problém - poskytování pečovatelky rodinám s trojčaty - odpověď

Odpověď na dopis Mgr. Rulíkové od MUDr. M.Hoška, náměstek ministra) 21. prosince 2007 MUDr. Marián Hošek
Náměstek ministra pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky

V Praze dne 21.prosince 2007
Čj. 2007/76691-22

Vážená paní Rulíková,
Z pověření pana ministra RNDr. Nečase, na kterého jste se obrátila ve věci zajištění pečovatelské služby pro trojčata, Vám sděluji následující :
Z podání není jasné, na jaké ustanovení zákona se zaměstnankyně MěÚ Třebíč odvolává. Město nemusí „vlastnit“ žádnou sociální službu, povinností orgánu veřejné správy je zajistit dostupnost služby. Ve městě však pečovatelská služba existuje a že je úřad informován, jak postupovat, je z Vašeho e-mailu zřejmé. Zda je poskytovatelem příspěvková organizace obce, nevládní nezisková organizace či jiný registrovaný poskytovatel sociálních služeb, je irelevantní.
Musím konstatovat, že neexistuje žádný právní titul, který by zakládal povinnost státu poskytovat této rodině vedle rodičovského příspěvku další peníze. Ulehčení sociální situace rodiny po narození tří dětí současně je upraveno ustanovením § 75 odst. 2 písm. A) zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Podle tohoto ustanovení se poskytuje pečovatelská služba bez úhrady rodinám, ve kterých se současně narodily 3 nebo více dětí, a to až do 4 let věku těchto dětí.
Rodina se tedy bude muset buď obrátit na místí pečovatelskou službu ( a ta může požádat krajský úřad o dotaci na tento titul podle § 101 zákona o sociálních službách) a bezplatně využívat jejich služeb, nebo využívat pomoc rodinných příslušníků.

S pozdravem
Marián Hošek