Skip to main content

Nevyřešený problém - poskytování pečovatelky rodinám s trojčaty

Korespondence s Ministerstvem práce a sociálních věcí (Mgr. Martinem Žárským, ředitelem odboru sociálních služeb) 10.ledna 2008
Vážený pane magistře,
srdečně Vás zdravím v novém roce a obracím se na Vás se stále nevyřešeným problémem ohledně poskytování pečovatelky (soc. služby dle zákona 108/2006) rodinám s trojčaty. Pečovatelská služba byla až dosud poskytována převážně seniorům a postiženým a proto u nás nejsou akreditované pečovatelky pro děti do 3 let. Takže nikdo tuto službu neposkytuje (protože ani nemůže, neb není nikdo, kdo by tuto službu akreditoval a na neakreditované pracovníky nemůže nikdo žádat peníze a nesmí ji ani poskytovat), tudíž pravděpodobně dobrá myšlenka, jež byla přímo uzákoněna není v praxi realizovatelná... Na tento rozpor upozorňujeme už od ledna 2007, kdy zákon vešel v platnost. Nejedná se, jak by se zprvu mohlo zdát o "okrajovou" záležitost rodin s trojčaty, ale o všechny rodiny s dětmi do 3 let, které se octnou v krizi. A přestože sociální pracovnící vyhodnotí tuto situaci jako krizi rodiny, není de facto možno jim poskytnout pomoc v přirozeném prostředí rodiny, ač de jure zákon tuto možnost neopomněl....

Z ohlasů z terénu (převážně městských a obecních úřadů, ale take samotných rodičů trojčat) vyplývá, že tuto problematiku se některé úřady snažily sami aktivně řešit. Bohužel narazili na stejný problém jako my. Pokud se úřad snažil problém řešit, musel jít cestou pouze placených komerčních agentur zajišťujících hlídání dětí. Bohužel ani toto nebylo řešení, protože úřady neměly dostatek financí k zaplacení těchto služeb. Naše organizace považuje za velice nevhodné, aby pečovatelskou službu (převážně nedonošeným trojčatům) v rodině, ktrerá je vystavena větší zátěži poskytovali pracovníci, kteří se sami mohou dostat do situace, se kterou si nebudou umět poradit. Opakovaně se na Vás obracíme s žádostí o schůzku a nabídkou spolupráce. Máme připravený projekt vzdělávání pro pečovatelky (nejen) trojčat, který bychom dle vašich požadavků mohli event. upravit. Tím by v pilotním projektu bylo možné vyškolit první pracovnice/pracovníky sociálních služeb – pečovatele pro rodiny v krizi s dětmi do 3 let, kteří by splňovali zákonné požadavky. Tím by se naplnil smysl a dikce zákona.

Těšíme se na Vaši odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Rulíková
Klub dvojčat a vícečat
Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů