Skip to main content

Rodičovský příspěvek

Stenozáznam z 9. schůze Senátu dne 9.2. 2006 – projednávání zvýšení rodičovského příspěvku

Díky pozměňovacímu návrhu, který jsme pro senátora Mejstříka připravili se konečně problém rodin s dětmi z vícečetných porodů otevřel. Děkujeme panu senátorovi za jeho předložení a doufáme, že nám i nadále zachová přízeň.
Zde si můžete přečíst stenozáznam z projednávání pozměňovacího návrhu v Senátu a nalézt odkaz na to, jak jednotliví senátoři hlasovali.
Senátor Martin Mejstřík: Dámy a pánové, dovolte mi upozornit vás na jeden problém, o kterém bych se rád zmínil a připravil jsem také pozměňovací návrh, který by to měl řešit. Je to jedna skupina rodičů, o které se příliš nemluví, nicméně až tak bezvýznamná není. Jsou to rodiče, kterým se narodila dvojčata nebo vícerčata a jejich problém souvisí právě s rodičovským příspěvkem, o kterém zde byla řeč. Já vám předkládám návrh na jeho zvýšení, protože by bylo dobré, abychom si uvědomili, a známe to každý asi ze svého okolí, z vlastní praxe, tam kde jsou dvojčata, tak se veškeré náklady v jednom okamžiku násobí dvakrát. Náklady na jedno miminko nejsou malé, ale náklady na dvě, případně tři, čtyři, ty jsou opravdu velkou zátěží pro rodinu.

Rodiny, kde jsou dvojčata nebo vícerčata, tak mají starosti samy o sobě. Ona to je velká zátěž, psychická a fyzická, o tom maminky nebo tatínkové mohou pohovořit. Ale opravdu i ta finanční není nepodstatná. V současné době se rodí na 80 porodů jedna dvojčata, což je při sto tisíc porodech 1.250 dvojčat. Není to úplně bezvýznamná skupina. Navíc tento počet, tedy počat dvojčat či vícerčat se díky asistované reprodukci, hormonální léčbě, hormonální antikoncepci, a na to jsou opravdu výzkumy, se počet vícerčat zvyšuje.

Rodina, kde se narodí dvojčata nebo více dětí najednou, tak v podstatě si to málokdo plánuje, to je věc, která se naplánovat nedá. Takže sociálně slabší rodiny, které chtějí mít miminko, tak se jim může stát, že dostanou dvě miminka nebo tři. Já o tom hovořím proto, že to většinou nebývají asociální rodiny, to většinou jsou rodiny, které jsou opravdu zodpovědné. Nicméně dostanou se do takové situace.

Většina lidí, laiků, automaticky předpokládá, že rodina s dvojčaty nebo vícerčaty pobírá dvojnásobný rodičovský příspěvek, což samozřejmě zní logicky, ale není tomu tak. Ideální by bylo, kdyby tyto rodiny pobíraly dvojnásobek, trojnásobek nebo čtyřnásobek, podle toho, kolik dětí se jim najednou narodí. Ale to je samozřejmě nesmysl. Nicméně některé státy EU využívají návrh, který já vám předkládám. Tzn., že koeficient rodičovského příspěvku se v tomto případě násobí jeden a půlkrát. Což je podstata toho, co vám předkládám a prosím vás, abyste se nad tím minimálně vážně zamysleli a v optimálním případě, abyste můj pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

Senátor Josef Novotný: Já bych k rozpravě uvedl jenom, že vystoupili dva senátoři. Jeden senátor kritizoval společný doprovodný zákon, kde, s tím obecně souhlasím, v tomto případě ale to vadit nebude, protože všechny tři zákony vracíme. K tomu pozměňovacímu návrhu kolegy Mejstříka bych uvedl jenom, že ta situace se řeší jinými potřebami a ta dávka rodičovského příspěvku je náhrada mzdy matky, která současně pečuje o více dětí běžně, třeba po roce. Takže skutečně to není systémové tak toto řešit.

Místopředseda vlády ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři.
Pokud jde o návrh pana senátora Mejstříka, s tím skutečně souhlasit nemohu, dokonce si myslím, že by mohlo dojít i k určité diskriminaci u jiných rodin. Jiné je to tehdy, pokud se narodí dvojčata nebo trojčata, jiné je to, když se narodí děti po roce, kdy je situace podobná. Tato situace je řešena jinými sociálními dávkami a návrh, který byl předložen, je podle mého názoru nesystémový.
Určitě je možné hovořit o tom, co dál, ale v tuto chvíli a v podání, jak byl navržen, by to vneslo do celého systému další nespravedlnosti. Děkuji.

Senátor Josef Novotný: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Mejstříka. Jde o to, že by se koeficientem 1,5 zvýhodnila dvojčata a vícerčata.

Místopředseda Senátu Petr Pithart: O tomto návrhu zahajuji hlasování.
Jaké je stanovisko navrhovatele, pana ministra? (Nedoporučuje.)
Jaké je stanovisko garančního zpravodaje? (Také nedoporučuje.)
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. (Probíhá hlasování.)
Kdo je proti, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Děkuji vám.
Bylo to už 177. hlasování, v sále bylo 66 přítomných, 34 bylo kvórum. 14 hlasů bylo pro, 12 hlasů proti, návrh byl zamítnut.

Jak hlasovali jednotliví senátoři najdete zde.