Skip to main content

Meziregionální setkání Klubů dvojčat a vícečat v Olomouci 2009

V pátek 16. 10. 2009 jsme se navzdory sněhové kalamitě a nepřízni počasí sešli v Olomouckém Heřmánku. Během milého posezení v kruhu stejně smýšlejících lidí jsme se podělili o své zkušenosti a nápady.

Za přítomnosti zástupkyň Olomouckého kraje a MPSV jsme vyslechli příspěvky o historii 1. Klubu dvojčat a vícečat v ČR, vedení klubů dvojčat, specifikách rodin s dvojčaty a vícerčaty, o kojení dvojčat a také o péči o nedonošené děti a jejich rodiny.

Během odpoledne jsme se zabývali konzultacemi, způsoby financování, možnostmi spolupráce na konkrétních projektech a dalšími tématy, které nás společně "pálí". Celý den se nesl v duchu pochopení, sounáležitosti a podpory, což nás všechny posílilo a dodalo chuť k další práci s rodinami s dětmi z vícečetných porodů.

Na další plodné a inspirující setkání, které předběžně plánujeme na jaro příštího roku, už se velmi těšíme a děkujeme Zuzce Staroštíkové a Petře Tenglerové za zorganizování této akce.