Skip to main content

Přednáška Dr. Vaňka

19. listopadu v podvečer se konala přednáška předního českého genetika RNDr. Daniela Vaňka, PdD. v Klubu dvojčat - Centru pomoci. V komorní sestavě jsme měli možnost nahlédnout do tajů genetiky. Na přednášce se účastníci dozvěděli základní informace o vývoji genetiky, o DNA, genech a dědičnosti, proč vznikají dvojčata, jaká je pravděpodobnost vzniku dvojčat, ale i další zajímavé (a pro někoho možná odstrašující) případy týkající se genetických mutací u dvojčat (siamská dvojčata, mizející dvojče, parazitující dvojče, apod.). Děkujeme dr. Vaňkovi, že si na nás udělal čas a připravil pro nás zajímavou a strhující přednášku!