Skip to main content

Jak zřizovat a vést Kluby - mezinárodní seminář 2005

Mezinárodní seminář pro aktivních maminek na téma "Jak zřizovat a vést pobočky Klubu dvojčat a vícečat"
Poslední víkend v měsíci září (23.-25.9.2005) pořádala Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat již 2. mezinárodní seminář na téma "Jak zřizovat a vést pobočky Klubu dvojčat a vícečat".

Program seminář:
Těhotenství, porod a kojení dvojčat a vícečat, laktační poradenství - lektor MUDr. Blanka Janečková

Právní úpravy týkající se rodin s dětmi z vícečetných porodů - lektor Mgr. Kateřina Příhodová z MPSV

Právní „kuchařka, vedení účetnictví - lektor Petr Heinzl

Základy fundraisingu - lektor Ing. Ivo Kačaba

Spolupráce s mateřskými centry - lektor Rut Kolínská

Vedení svépomocných skupin, práce s dobrovolníky- lektor Klára Rulíková

A posledním bodem programu byla výměna zkušeností a předání certifikátů

Cílem semináře je také vydání "kuchářky s návody" jak zakládat Kluby dvojčat. Pokud o ni máte zájem, napište na dvojcata1@centrum.cz