Skip to main content

Přednáška pro budoucí rodiče dvojčat v Motole

V minulém roce se uskutečnily dvě přednášky pro budoucí rodiče dvojčat přímo v Motolské nemocnici. Počítáme s tím, že tuto aktivitu budeme provozovat i nadále. Během loňského roku se na přednášky dostaviulo celkem dvanáct budoucích rodičů dvojčat. Mohli si poslechnout, co je čeká v těhotenství, jak se připravit na příchod dvojčátek, jak se správně dvojčátka kojí, a další potřebné rady a nápady. následná diskuse se protáhla a i budoucí maminky (některé již těsně před porodem) vydržely sedět a poslouchat, či se aktivně zapojily do diskuse.
Na přednáškách byly k nahlédnutí materiály Klubu dvojčat (brožury, Zpravodaje, kroniky), k zakoupení kniha Dvojčata - jediná svého druhu u nás, zabývající se vývojem a výchovou dvojčat. Maminky si kromě nových informací odnesly i letáky o činnosti klubu dvojčat a předtištěné materiály o kojení dvojčat.

nike air max

Very useful topic you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.nike air max 90 It is very valuable answer.
I can help with the answer. Hey admin, plumb educational blog collection! Please persevere in this wondrous work.nike air max 95 I found your entry interesting thus Ive added a Trackback to it on my weblog.
Bravo, seems to me, is a remarkable phrase Very amusing information Hello, I think your blog is epic.nike air max 1 Congrats. It that was necessary for me. It seems to me it is excellent idea.

north face outlet Its actually a pretty funny story what happened after I drank mushroom tea. I started posting random comments. How do you make Windows faster? Throw it harder!
It was and with me. You definitely Zenger what surnamed me! I will necessarily write that I think. What necessary words.the north face outlet super, an excellent phrase.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.