Skip to main content

7. Valná hromada Klubu dvojčat a vícečat

V rámci víkendu pro maminky se 25.1.2003 konala valná hromada za účasti členů z různých koutů republiky. Pro všechny, kteří mají zájem o naši činnost, předkládáme zápis z jednání valné hromady.
Zápis ze 7. VALNÉ HROMADY KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT

Datum : 25. ledna 2003
Místo konání : Deštné-Jedlová v Orlických horách
Počet zúčastněných : 21 (jmenovitě dle prezenční listiny)

Program :
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů
3) Návrh změny stanov
4) Volba výboru a kontrolní komise
5) Zpráva o činnosti
6) Zpráva o hospodaření
7) Návrh na zvýšení členských příspěvků
8) Plán na rok 2003
9) Diskuse

Ad1) Zakladatelka a předsedkyně Klubu dvojčat a vícečat Klára Rulíková zahájila valnou hromadu a přivítala všechny zúčastněné.
Ad2) Byla zvolena zapisovatelka Blanka Janečková a ověřovatelky zápisu M. Bergerová a Š. Kaňková.
Ad3) Byla navržena a diskutována změna stanov. Valná hromada schválila změnu stanov ve znění :
„Výbor může zřizovat pobočky Klubu dvojčat a vícečat s vlastní právní subjektivitou a místní působností. Pobočky Klubu dvojčat a vícečat mohou používat stejný název (popř. doplněný místem působnosti) a logo za licenční poplatek, který určí valná hromada.“
Valná hromada pověřila výbor klubu aby provedl změnu stanov u MV ČR.
Ad4) Valná hromada zvolila výbor Klubu dvojčat a vícečat a kontrolní komisi v tomto složení:
Výbor: Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně Kontrolní komise: MUDr. Jarmila Haubnerová
JUDr.Marcela Bergerová Jitka Cvejnová
MUDr. Blanka Janečková
Ad5) Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2002.
Ad6) Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2002.
Ad7) Valná hromada navrhla a prodiskutovala zvýšení členských příspěvků (v závislosti na vzrůstajících cenách služeb a inflaci) a schválila toto znění :
„Valná hromada schvaluje zvýšení členských příspěvků od roku 2004 na 30,-Kč měsíčně splatných v jedné roční splátce vždy do 31.3.“
Valná hromada uložila výboru vypracovat systém slev pro členy klubu (včetně slevy na vstupném do MC).
Ad8) Valná hromada vzala na vědomí plán na rok 2003 (včetně vytvoření Centra pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů).
Valná hromada schválila uveřejnění zápisu z valné hromady a výroční zprávy na webových stránkách Klubu dvojčat a vícečat.
Valná hromada schválila odměnu fundraiserům ve výši 20% ze získaných finančních darů.
Ad9) Diskuse :
B. Janečková – návrh realizace jarního pobytu na Šumavě i přes malý zájem účastníků
P.Kallusová a D.Jelínková – pozvánka na Valentinský ples MC Klokánek a KdaV Brno
K.Rulíková – problém nedostatku maminek, které by vedly „služby“ ve svépomocných skupinách
M.Straková – menší zájem o činnost Klubu z důvodu větší dostupnosti informací o dvojčatech (internet)
B. Janečková – návrh vytvoření programu pro adolescenty-dvojčata, jejich zapojení do činnosti klubu dvojčat

nike air max

You made some clear points there. I did a search on the subject matter and found most guys will consent with your site. It seems to me it is excellent idea.nike air max 1
Im so excited. Yes, it is the intelligible answer I will know, many thanks for an explanation. I am sorry; this variant does not approach me.air max 90
Who to you it has told.nike air max I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Lets discuss it. Write to me in PM, we will talk. I join. It was and with me.

Great post, thanks. A good quick read.wheres your rises feed? Probably hidden in plain sight knowing me logwood read. Do you have a RSS feed? I enjoyed this.north face jackets outlet Where are your contact details though?
There are so many nice and top quality We all know that Christian Louboutin shoes are welcomed by many ladies and mo matter how expensive of the shoes it always has steady customers.north face outlet

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.