Skip to main content

Oddechový víkend pro maminky v Jedlové 2003

Ve dnech 24.-26.1.2003 se konal již 8. víkend pro "maminy", kterého se zúčastnilo 21 maminek z celé ČR. V době relaxačního víkendu se v Jedlové konaly mezinárodní závody psích spřežení, maminky si v pátek mohly zatančit při živé hudbě (vynikající skupina z Hradce Králové Wild West hrající jižanský rock), na blízkém několik lyžařské, vleku "hoblovaly svah" nejen lyžařky, ale i sowboardistky, na dětském vleku se úspěšně potýkaly se svahem lyžařky-začátečnice. V sobotu večer proběhla Valná hromada Klubu vdojčat a vícečat a v neděli jsme se už odpočinuté vracely k našim miláčkům...