Skip to main content

Sraz dvojčat v Chodové Plané 4.9.2010

Sraz dvojčat v Chodové Plané

V sobotu 4. 9.  se v Chodové Plané uskutečnil další sraz dvojčat a vícečat. Tentokrát jsme se sešli dopoledne, aby mohli i pracující rodiče, ve školní družině. Naše ratolesti si společně pohrály, vyzkoušely si trampolínu a další sportovní náčiní. Rodiče si popovídali u kávy, čaje a vynikajícího pohoštění, které nám napekla maminka Simona Rozsypalová z Plané. Sešlo se celkem 6 dvojčátek, což není mnoho, ale my věříme v lepší zítřky. Děkujeme mnohokrát vedení ZŠ a ŠD za zapůjčení prostoru a vstřícnost, jmenovitě potom paní Ambrožové a paní Janečkové.
Dvojčata z Chodovky