Skip to main content

BURZA INFORMACÍ - SOCIÁLNÍ

Nevyřešený problém - poskytování pečovatelky rodinám s trojčaty - odpověď

Odpověď na dopis Mgr. Rulíkové od MUDr. M.Hoška, náměstek ministra) 21. prosince 2007 MUDr. Marián Hošek
Náměstek ministra pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky

V Praze dne 21.prosince 2007
Čj. 2007/76691-22

Vážená paní Rulíková,

Nevyřešený problém - poskytování pečovatelky rodinám s trojčaty

Korespondence s Ministerstvem práce a sociálních věcí (Mgr. Martinem Žárským, ředitelem odboru sociálních služeb) 10.ledna 2008
Vážený pane magistře,

Nevyřešený problém - poskytování pečovatelky rodinám s trojčaty

Korespondence s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MUDr. Mariánem Hoškem, náměstek ministra) 11. ledna 2008
Náměstek ministra MPSV
MUDr. Marián Hošek
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Vážený pane náměstku,

Rodičovský příspěvek

Stenozáznam z 9. schůze Senátu dne 9.2. 2006 – projednávání zvýšení rodičovského příspěvku

Díky pozměňovacímu návrhu, který jsme pro senátora Mejstříka připravili se konečně problém rodin s dětmi z vícečetných porodů otevřel. Děkujeme panu senátorovi za jeho předložení a doufáme, že nám i nadále zachová přízeň.