Skip to main content

BURZA INFORMACÍ - PROJEKTY

Projekt Praxe & Práce

Projekt Praxe & Práce obecně prospěšné společnosti EDUCATION GALLERY,o.p.s. je připraven ve spolupráci se sdružením Síť mateřských center v ČR, o.s. za finanční podpory Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

Projekt je věnován rodičům, kteří žijí v hl.m. Praze:
1. Jsou na rodičovské/po rodičovské dovolené