Skip to main content

AKCE KLUBU

...

AKCE KLUBU

1. setkání dvojčat na Červeném hrádku (červen 1997) - Dojmy ze setkání

Na tuto kuriózní akci se přihlásilo 234 dvojčat - párů. Nejstarším bylo 84 let , nejmladším 6 týdnů.K poctě pořadatelů nutno říci, že organizaci zvládli skvěle, za což jim patří dík. Myslím, že tento počin byl velkým přínosem pro všechna zúčastněná dvojčata i pro nás rodiče dvojčat, neboť jsme se dozvěděli více o prožívání a problémech "dvojčatovství".

Zpráva ze srpnové dovolené v Jedlové 2002

Průběh týdne :

Jedlová 2010

Ve dnech 14. - 21. srpna se konala již tradiční dovolená v Jedlové v Orlických horách. Pro všechny děti byl připraven program - olympiáda, noční stezka odvahy, karneval a pro ty nejmenší různé výtvarné a rukodělné práce, kterých se zúčastnili i mnozí rodiče.